Ana içeriğe geç

Trellis container/Kafes türü kapsayıcı

Bir ana görselleştirmeye dayalı olarak kafes grafiği göstermek için Trellis container/Kafes türü kapsayıcı kullanabilirsiniz. Kafes grafiği, farklı boyut değerleri için aynı grafiğin kılavuz çizgisini gösterir. Farklı veri gruplarına yönelik metrikleri karşılaştırmak için kafes grafiğini kullanabilirsiniz. Trellis container/Kafes türü kapsayıcı, Görselleştirme paketine dahildir.

A trellis chart container showing charts for retail sales for 8 different dimension values.

Farklı ürün kategorileri için gösterilen, satış verilerinin sütun grafiğine dayalı kafes grafiği

Kafes grafiği oluşturma

Düzenlediğiniz sayfada kafes grafiği oluşturabilirsiniz. Farklı boyut değerleri için yinelemek istediğiniz grafik bir ana görselleştirme olmalıdır.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Varlıklar panelinde, Özel nesneler >Visualization bundle öğesini açın ve bir Trellis container nesnesini sayfaya sürükleyin.
 2. Özellik panelinde Appearance > Trellis options > Base visualization bölümünde hangi ana görselleştirmenin gösterileceğini seçin.
 3. Data > Dimensions bölümünde birinci kılavuz çizgi boyutu olarak kullanmak istediğiniz boyutu seçin.
 4. İsteğe bağlı olarak, her bir eksende bir boyut ile kılavuz çizgi oluşturmak için ikinci bir kılavuz çizgi boyutu ekleyin.

Şimdi her biri seçtiğiniz kılavuz çizgi boyutlarına dayalı olan bir grafik kılavuzunu göreceksiniz.

Sorun giderme

Grafik kılavuzunu görmüyorum ve şu mesajı alıyorum: Too many dimension values!

Possible cause  

Kılavuzda izin verilen maksimum grafik sayısından daha fazla boyut değeri var.

Proposed action  

Appearance > Trellis options > Maximum number of charts bölümünde izin verilen grafik sayısını artırabilirsiniz.

Grafiğin görünüşünü değiştirme

Bir veya daha fazla özellikle grafiğinizi özelleştirebilirsiniz.

Sütun sayısını ayarlama

Appearance > Trellis options > Number of columns ile grafik kılavuzunda sütun sayısını ayarlayabilirsiniz.

Grafiklerin y ekseni aralığını ayarlama

Appearance > Trellis options > Auto range ile kafes grafiğinde grafikler için gösterilecek y ekseni aralığını seçebilirsiniz.

 • On, tüm grafikler için aynı aralığı gösterecektir. Farklı grafikler arasında değerleri karşılaştırmak istiyorsanız bu en iyi seçenektir.
 • Kapalı seçeneği, her bir grafik için optimize edilmiş bir aralığı gösterir.

Kenarlık göster

Appearance > Trellis options > Border ile kafes grafiği için bir kenarlık gösterebilirsiniz. Genişliği, rengi ve stili ayarlayabilirsiniz. Özel bir kenarlık da tanımlanabilir.

Kaydırma modu

Appearance > Trellis options > Slide mode seçeneğini On olarak ayarlayarak bir kılavuz yerine kaydırma modunda grafikleri görüntüleyebilirsiniz. Kaydırma modunda aynı anda bir grafik görüntüleyebilirsiniz. Grafikler arasında kaydırma yapabilirsiniz.

Ana görselleştirmeyi oluşturmak için en iyi uygulamalar

Kafes grafiğinde düzgün çalışacak bir ana görselleştirme oluşturmaya yönelik bazı ipuçları şunlardır:

 • Ana görselleştirmede başlığı gösterin. Kafes grafiğinde başlık, her bir grafiğin kılavuz çizgi boyut değeriyle değiştirilir.
 • İfadeleri kullanıyorsanız: set ifadesini gizlemek için bir etiket oluşturun.
 • Birleşik grafik kullanıyorsanız: yalnızca bir eksen kullanın ve y ekseninin minimum ve maksimum değerini ayarlayın.
 • Kutu çizimi kullanıyorsanız: y ekseninin minimum ve maksimum değerini ayarlayın.
 • Dağılım grafiği kullanıyorsanız: x eksenini ayarlayın.
 • Harita kullanıyorsanız: gelişmiş modunu kullanın ve katman rengini ve başlığını ayarlayın.

Gelişmiş modunu kullanma

Set analizinin ve boyut değerlerinin ana görselleştirmede nereye ekleneceğini belirtmek için gelişmiş modunu kullanabilirsiniz. Appearance > Trellis options > Advanced mode seçeneğini On olarak ayarlayarak bunu etkinleştirin.

Ana görselleştirmedeki formüllerde aşağıdaki yer tutucuları kullanabilirsiniz. Bunlar, kafes grafiğinde karşılık gelen değerlerle değiştirilir:

Kafes grafiğindeki gelişmiş modu değeri değişimleri
Yer tutucu Yerine gelen değer
$(vDim) Dimension Name
$(vDimValue) Dimension Value
$(vDimSet) [Dimension Name]={'Dimension Value'}
$(vDimSetFull) {<[Dimension Name]={'Dimension Value'}>}

Sınırlamalar

Genel sınırlamalar hakkında bilgi için bkz. Özel bir nesne kullanarak bir görselleştirme oluşturma.

Desteklenmeyen görselleştirmeler

Kafes grafiğinde aşağıdaki görselleştirmeleri kullanamazsınız:

 • Filtre bölmesi
 • Histogram

Ana görselleştirmelerin eklenmiş olduğu Çoklu KPI görselleştirmeleri

Eklenmiş ana görselleştirme içeren Çoklu KPI grafiği kullanılamaz.