Ana içeriğe geç

Pivot tablo

Pivot tablo, boyutları ve hesaplamaları bir tablodaki satırlar ve sütunlar olarak sunar. Pivot tabloda, verileri aynı anda birden fazla hesaplamaya ve birden fazla boyuta göre analiz edebilirsiniz.

Verilerin farklı görünümlerini elde etmek için hesaplamaları ve boyutları yeniden düzenleyebilirsiniz. Satırlar ve sütunlar arasında hesaplamaları ve boyutları taşıma etkinliği "pivotlama" olarak bilinir.

Pivot table with dimensions Customer, Product Group, and Item and measures Quantity and Sales.

Ne zaman kullanılır?

Pivot tablo, özellikle tek bir tabloya birkaç boyut veya hesaplama eklemek istediğinizde ve farklı alt toplamlar görmek için bunları yeniden düzenlemek istediğinizde yararlı olur.

Avantajlar

Pivot tablo, bir kerede birden fazla boyutu ve hesaplamayı analiz etmek istediğinizde ve bunları verilerinizle ilgili farklı bir perspektif elde etmek için yeniden düzenlemek istediğinizde çok güçlü bir seçim olur. Diğer bir avantajı da ilgilendiğiniz satırları genişletebilmeniz ve tablonun geri kalanındaki satırları daraltılmış halde tutabilmenizdir.

Dezavantajlar

Pivot tablo biraz karışık görülebilir ve hemen bilgi sunmayabilir.

Pivot tablo oluşturma

Düzenlediğiniz sayfada yeni bir pivot tablo oluşturabilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

  1. Varlıklar panelinde, boş bir pivot tabloyu sayfaya sürükleyin.
  2. Boyut ekle'ye tıklayın ve bir boyut veya alan seçin.
  3. Hesaplama ekle'ye tıklayın ve bir hesaplama seçin veya alandan bir hesaplama oluşturun.

Pivot tablo oluşturduğunuzda, özellikler panelinde görünüşünü ve diğer ayarlarını değiştirmek isteyebilirsiniz.

İpucu: Sütun genişliği, otomatik olarak sütunları daha iyi okunabilirlik için bir arada tutacak şekilde ayarlanır. Üst bilgi bölücüsünü sürükleyerek boyut sütununun genişliğini ayarlayabilirsiniz. Tek tek hesaplama sütunlarının genişliği otomatik olarak ayarlanır. Otomatik sütun genişliğine sıfırlamak için üst bilgi bölücüsüne çift tıklayın.

Pivotlama

Yeni bir görünüm elde etmek için verilerinizi yeniden düzenlemek istediğinizde, öğeleri bir sütun veya satıra sürüklersiniz. Aşağıdaki pivot tabloda, Item boyutu Product Group pozisyonundan önceki pozisyona sürüklenmiş, Customer boyutu Product Group boyutundan sonraki pozisyona sürüklenmiştir. Sonuç olarak, boyutlar artık temel olarak Item seçeneğine göre sıralanır. Customer olan odak noktası Item olarak değişmiştir. Boyutları genişleterek, her müşteri için miktarları ve satışları bulabilirsiniz, ancak bu hedefe ulaşmanın başka bir yolu daha vardır.

Pivot table with rearranged data.

Customer boyutunu satırlardan sütunlara taşıyarak, odak noktasını Item boyutu üzerinde tutarsınız; bununla birlikte, her müşteri için öğelerin dağılımını da elde edersiniz. Taşıma işlemi, pivot tabloyu bilgi açısından daha yoğun hale getirmiştir.

Pivot table with rearranged data.

Hesaplama gruplandırması

Sizin de fark edebileceğiniz gibi, Quantity ve Sales üst sütun satırında ayrı hesaplamalar olarak sunulmaz. Customer boyutunun yanında, Hesaplamalar adlı bir öğe bulabilirsiniz. Birden fazla hesaplama kullandığınızda, hesaplamalar otomatik olarak birlikte gruplandırılır ve bütün olarak satırlar bölümüne veya sütunlar bölümüne eklenebilen Hesaplamalar adlı hesaplama grubunu oluşturur. Hesaplama grubu tabloda düzenlenemez. Hesaplama öğesini bölemez, satır olarak bir hesaplamayı ve sütun olarak bir diğerini kullanamaz veya hesaplamaların sıralanma düzenini değiştiremezsiniz. Hesaplamalar öğesinde yapılan değişiklikler özellikler panelinde yapılır.

Farklı pivotlama yöntemleri

Temel olarak pivotlama, boyutların ve hesaplamaların satırlardan sütunlara ve sütunlardan satırlara sürüklenmesini içerir; bununla birlikte pivotlama yapmak için iki seçeneğiniz bulunur.

  • Pivot tabloda (hem düzenleme hem de analiz sırasında).
  • Özellikler panelinde (yalnızca düzenleme sırasında).

Özellikleri panelini kullanarak pivotlama

Özellikler panelinde, pivot tabloya hesaplamalar ve boyutlar ekleyebilir ve boyutları ve hesaplamaları satırlara veya sütunlara taşıyabilirsiniz. Birden fazla hesaplama kullandığınızda, hesaplamalar gruplandırılır ve Hesaplamalar öğesi oluşturulur. Boyutların ve hesaplamaların dahili sırasını değiştirebilirsiniz, ancak birden fazla hesaplamaya sahip olduğunuzda, her zaman tüm hesaplama grubunu taşırsınız.

Properties panel.

Genel gruplandırma

Genel gruplandırmayla sınırlı bir veri kümesi kullanırsınız ve bu veri kümesinde, en iyi çeyrekler, en çok satış yapan satış temsilcileri veya en az satan ürünler gibi odaklanmak istediğiniz değerleri ayırabilirsiniz.

Genel gruplandırmayı iki adımlı bir prosedür olarak dikkate alabilirsiniz. Önce veri kümesinde bir sınırlama uygularsınız ve ardından ortaya çıkan listede aynı sınırlamayı tekrar iç boyuta (yani, sıralama hiyerarşisinde ikinci olan boyut) uygulayarak yalnızca ayrılan iç boyut değerleri için sonuçları gösterirsiniz.

Example:  

Aşağıdaki pivot tabloda, hiçbir sınırlama uygulanmaz. Değerler azalan şekilde Sales öğesine göre sıralanır. Liste uzundur ve 2013 değerleri gösterilmez.

Pivot table, no limitation is applied.

Aşağıdaki pivot tabloda, 2013 ve 2014 yıllarında en çok satış yapan ilk beş satış temsilcisinin gösterilmesi için (iç) Sales Rep Name boyutuna bir sınırlama uygulanmıştır.

Sonraki adım, özellikler panelinde genel gruplandırmayı seçmektir. Genel gruplandırma seçeneği, yalnızca boyuta bir sınırlama uyguladığınızda kullanılabilir.

Genel gruplandırma seçildiğinde, en çok satış yapan ilk beş satış temsilcisine yeniden sınırlama uygulanır, ancak bu kez Year boyutu dikkate alınmaz. En yüksek satış rakamlarına sahip ilk beş satış temsilcisi (2013'te veya 2014'te), son pivot tabloda gösterilecek olan temsilcilerdir.

Aşağıdaki resimde, 2014 ve 2013 için en yüksek altı sonuç gösterilmiştir. İlk dört sonuç 2014'ten, beşinci (John Greg) ise 2013'tendir. Diğer beş satış temsilcisi Brenda Gibson'dan (2014'te beşinci sıradaydı) daha yüksek satış rakamlarına sahip olduğu için bu kişi listeden çıkarılır.

Six highest results for 2014 and 2013.

Aşağıdaki resimde, genel gruplandırmanın uygulandığı pivot tablo gösterilmiştir. Pivot tablo, yalnızca en çok satış yapan ilk beş satış temsilcisinin satış sonuçlarını içerir. John Greg'in 2014'teki sonuçları Brenda Gibson'a göre daha kötü olsa da, 2013 puanı ilk beş listesine girmesini sağlamıştır.

Pivot table with global grouping applied.