Ana içeriğe geç
Duyuruyu kapat

Alanların yeniden adlandırılması

BU SAYFADA

İLGİLİ ÖĞRENME KAYNAKLARI

Alanların yeniden adlandırılması

Bazen istenen ilişkileri elde etmek için alanların yeniden adlandırılması gerekir. Alanları yeniden adlandırmanın üç ana nedeni:

 • İki alan aynı unsuru belirtmesine karşın farklı şekilde adlandırılmıştır:
  • Customers tablosundaki ID alanı
  • Orders tablosundaki CustomerID alanı

  İki alan belirli bir müşteri tanımlama kodunu belirtmektedir ve her ikisi de aynı şekilde, örneğin CustomerID olarak adlandırılmalıdır.

 • İki alan aynı şekilde adlandırılmıştır, ancak aslında farklı unsurları belirtmektedir:
  • Invoices tablosundaki Date alanı
  • Orders tablosundaki Date alanı

  İki alan tercihen ayrı şekilde, örneğin InvoiceDate ve OrderDate olarak adlandırılmalıdır.

 • Veritabanında yazım hataları gibi hatalar veya büyük/küçük harf kullanımına yönelik farklı kurallar mevcut olabilir.

Alanlar kod içinde yeniden adlandırılabildiğinden orijinal verileri değiştirmeye gerek yoktur. Aşağıdaki örneklerde gösterildiği üzere alanları yeniden adlandırmanın iki farklı yolu vardır.

Example 1: alias deyimini kullanma

LOAD veya SELECT deyiminden önce bir alias deyimi gelebilir.

Alias ID as CustomerID;

LOAD * from Customer.csv;

Example 2: as belirticisini kullanma

LOAD veya SELECT deyimi as belirticisini içerebilir.

LOAD ID as CustomerID, Name, Address, Zip, City, State from Customer.csv;

See also