Ana içeriğe geç

Timestamp#

BU SAYFADA

Timestamp#

- kod ve grafik fonksiyonu

Timestamp#(), bir ifadeyi biçim deseni sağlanmadığı sürece veri kod dosyasında veya işletim sisteminde ayarlanan zaman damgası biçiminde tarih ve saat değeri olarak değerlendirir.

Syntax:  

timestamp#(text[, format])

Return data type: dual

Arguments:  

Bağımsız Değişken Açıklama
text

Değerlendirilecek metin dizesi.

format

Değerlendirilecek metin dizesinin biçimini açıklayan dize. Atlandığı takdirde, işletim sisteminde ayarlı kısa tarih biçimi, saat biçimi ve ondalık ayırıcı kullanılır. Zaman damgaları için ISO 8601 desteklenir.

Sayı ve saat biçimlerine ilişkin kurallar