Ana içeriğe geç

yayınlama

BU SAYFADA

yayınlama

Uygulamalarınızı Qlik Sense Enterprise hub'ına erişimi olmayan kullanıcıların kullanımına sunmak istiyorsanız bu uygulamaları bir cloud hub'ında yayınlayabilirsiniz.

Çoklu bulutun etkinleştirildiği bir Qlik Sense dağıtımında Qlik Sense yöneticiniz, bulut hub'ında etiketler oluşturur. Ardından Qlik Sense yöneticisi uygulamalarınız için klasörler oluşturur. Uygulama özelliklerinde seçili bir etiketi olan bir uygulamayı, dağıtım ilkesi olan bir klasörde yayınladığınızda veya bu klasöre taşıdığınızda Qlik Sense, uygulamayı bulut hub'ına kopyalar.

Etiketler

Etiketler, bulut hub'ındaki uygulamaları gruplandırmanın bir yoludur.

Uygun ayrıcalıkları olan uygulama geliştiricileri, uygulamaları etiketlerle yayınlayabilir. Etiketler, dağıtımınıza bağlı olarak birden çok bulut hub'ında yer alabilir. Etiketli uygulamalar, klasördeki uygulama her güncellendiğinde otomatik olarak güncellenir.

Uygun erişim hakları olan uygulama tüketicileri, uygulamaları bulut hub'ında etiketlere göre görüntüleyebilir. Uygulama tüketicileri uygulamalarla etkileşim kurabilir. Örneğin, verilerde seçimler yapabilir. Ancak uygulamaları güncelleyemez veya daha fazla geliştiremezler. Örneğin sayfalar, grafikler ve hikayeler oluşturamazlar. Uygulama tüketicileri, yaptıkları seçimlerle uygulamalardaki grafiklerin bağlantılarını paylaşabilir.

Uygulama tüketicileri ek olarak uygulamaları düzenlemek için özel koleksiyonlar oluşturabilir. Uygulama tüketicisi tarafından oluşturulan  özel koleksiyon, yalnızca kendisi tarafından görüntülenebilir.

Not:

Qlik Sense yöneticiniz, klasörlerden koleksiyonlara dağıtmak için gerekli olan ek uygulama özelliklerini ayarlayabilir.

Klasörler ve etiketler

Qlik Sense yöneticisi, ekli uygulama özellikleri olan yayınlanan uygulamaları, bir bulut hub'ında bir veya daha fazla etiket ile dağıtan bir dağıtım ilkesine sahip olabilir.

Uygulama, Qlik Sense Enterprise içindeki bir klasörde yayınlandığında dağıtım ilkeleri, etiketlerle uygulamayı alacak olan hedef bulut hub'larını belirler. Qlik Sense Enterprise hub'ında yayınlarken hedef bulut hub'ını ve etiketleri denetleyen uygulama özelliklerini ayarlayabilirsiniz. Yayınladığınız veya uygulama özelliklerini değiştirdiğiniz her seferde Qlik Sense Enterprise, uygulamayı etiketler ile klasörden bulut hub'ına kopyalar. Her bir dağıtıma ilişkin hedef, Qlik Sense yöneticiniz tarafından yönetilen dağıtım ilkeleri ile denetlenir.

Uygulamalar yalnızca bir klasörde yayınlanabilir, ancak birden çok etiketle birden çok bulut hub'ında yayınlanabilir.

İpucu:

Yöneticiniz klasör özelliklerinde en son senkronizasyon zamanını görebilir.

Kuruluşunuza bağlı olarak uygulamayı kaldırmak yerine uygulamaları hiçbir dağıtım ilkesi olmayan bir arşiv klasörüne taşımayı tercih edebilirsiniz.

Bir koleksiyondaki etiketli uygulamalar, başka bir Qlik Sense Enterprise klasöründeki uygulama gibi Qlik Sense Enterprise hub'ında değiştirilebilir. Qlik Sense Enterprise hub'ında Şunları yapabilirsiniz:

  • Klasördeki uygulamaları çoğaltın.
  • Uygulamayı klasörde yeniden yayınlayın.
  • Uygulama özel özelliklerini yönetme
  • Uygulamayı Yayınlanan'da açın.

Qlik Sense Enterprise içindeki açık bir uygulamada şunları yapabilirsiniz:

  • Kişisel sayfaları ve hikayeleri yayınlayın ve yayından kaldırın.
  • Uygulamaya temel sayfalar ve hikayeler ekleyin veya bunları uygulamadan kaldırın.