Ana içeriğe geç
Hesaplamaları, ana hesaplamalarla yeniden kullanma

BU SAYFADA

Hesaplamaları, ana hesaplamalarla yeniden kullanma

Yayınlanmayan bir uygulamayla çalışırken, yeniden kullanılabilecek ana hesaplamalar oluşturabilirsiniz. Yayınlanan uygulamaların kullanıcıları ana hesaplamalara erişebilecek, ancak bunları değiştiremeyecektir.

Bir hesaplama, bir ifadenin ve ad, açıklama ve etiketler gibi açıklayıcı verilerin birleşimidir. Hesaplama için ifadeyi farklı şekillerde ekleyebilirsiniz.

Farklı yollarla bir ana hesaplama oluşturabilirsiniz.

See also

 

Varlıkları ana öğelerle yeniden kullanma

Görselleştirmelerde ifadeleri kullanma

Hesaplamalar

Boyutlar