Ana içeriğe geç
Duyuruyu kapat

Toplamalar için genel söz dizimi

BU SAYFADA

Toplamalar için genel söz dizimi

aggrexpression ::= ( fieldref |
operator1 aggrexpression |
aggrexpression operator2 aggrexpression |
functioninaggr |
( aggrexpression ) )

fieldref bir alan adıdır.

functionaggr ::= functionname ( parameters2 )

Böylece, ifadeler ve fonksiyonlar serbestçe iç içe yerleştirilebilir; fieldref her zaman tam bir toplama işleviyle kapatıldığı sürece ve ifadenin yorumlanabilir bir değer döndürmesi şartıyla, Qlik Sense herhangi bir hata mesajı vermez.

See also