Ana içeriğe geç

GetPossibleCount - grafik fonksiyonu

GetPossibleCount(), tanımlanan alanda olası değerlerin sayısını bulmak için kullanılır. Tanımlanan alan seçimler içeriyorsa, seçili (yeşil) alanlar sayılır. Aksi takdirde ilişkili (beyaz) değerler sayılır. .

Seçimleri içeren alanlarda GetPossibleCount() fonksiyonu seçili (yeşil) alanların sayısını döndürür.

Return data type: tamsayı

Syntax:  

GetPossibleCount (field_name)

Arguments:  

Bağımsız Değişkenler Açıklama
field_name Ölçülecek veri aralığını içeren alan.

Examples and results:  

Aşağıdaki örneklerde, biri First name adı için ve biri de Initials için olmak üzere, farklı filtre bölmelerine yüklenen iki alan kullanılmaktadır.

Örnekler Sonuçlar

First name içinde John seçildiği varsayılırsa.

GetPossibleCount ([Initials])

1; çünkü Initials içinde seçimle ilişkili 1 değer var (First name içinde John).

First name içinde John seçildiği varsayılırsa.

GetPossibleCount ([First name])

1; çünkü First name içinde John olmak üzere 1 seçim var.

First name içinde Peter seçildiği varsayılırsa.

GetPossibleCount ([Initials])

2; çünkü Peter değeri Initials içinde 2 değer ile ilişkilidir.

First name içinde hiçbir değer seçilmediği varsayılırsa.

GetPossibleCount ([First name])

5; çünkü seçim yok ve First name içinde 5 benzersiz değer var.

First name içinde hiçbir değer seçilmediği varsayılırsa.

GetPossibleCount ([Initials])

6; çünkü seçim yok ve Initials içinde 6 benzersiz değer var.

Örnekte kullanılan veriler:

Names:

LOAD * inline [

First name|Last name|Initials|Has cellphone

John|Anderson|JA|Yes

Sue|Brown|SB|Yes

Mark|Carr|MC |No

Peter|Devonshire|PD|No

Jane|Elliot|JE|Yes

Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');