Ana içeriğe geç

Sum - grafik fonksiyonu

Sum() , toplanmış veriler genelinde ifadenin veya alanın verdiği değerlerin toplamını hesaplar.

Syntax:  

Sum([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld {,fld}>]] expr])

Return data type: sayısal

Arguments:  

Bağımsız Değişken Açıklama
expr Hesaplanacak verileri içeren ifade veya alan.
SetExpression Toplama işlevi, varsayılan olarak, seçim tarafından tanımlanmış olası kayıtlar kümesi üzerinden toplanır. Bir set analizi ifadesi ile alternatif bir kayıt kümesi tanımlanabilir.
DISTINCT Fonksiyon bağımsız değişkenlerinden önce DISTINCT sözcüğü varsa fonksiyon bağımsız değişkenlerinin değerlendirilmesinden kaynaklanan çoğaltmalar göz ardı edilir.
Not: DISTINCT niteleyicisi desteklenmesine karşın, bazı veriler ihmal edildiğinde okuyucuyu yanlış yönlendirerek toplam değerin gösterildiğini düşünmesine neden olabileceğinden, bu niteleyiciyi kullanırken çok dikkatli olun.
TOTAL

TOTAL sözcüğü, fonksiyon bağımsız değişkenlerinden önce gelirse, hesaplama yalnızca geçerli boyutsal değere ait olanlar için değil, geçerli seçimlerde verilen tüm olası değerler üzerinden yapılır; yani grafik boyutlarını göz ardı eder.

TOTAL niteleyicisinden sonra grafik boyut değişkenlerinin bir alt kümesi olarak bir veya daha çok alan adının geldiği TOTAL [<fld {.fld}>] niteleyicisini kullanarak toplam olası değerlerin bir alt kümesini oluşturursunuz.

Toplama kapsamını tanımlama

Examples and results:  

Customer Product UnitSales UnitPrice
Astrida AA 4 16
Astrida AA 10 15
Astrida BB 9 9
Betacab BB 5 10
Betacab CC 2 20
Betacab DD - 25
Canutility AA 8 15
Canutility CC - 19
Örnekler Sonuçlar

Sum(UnitSales)

38. UnitSales içindeki değerlerin toplamı.

Sum(UnitSales*UnitPrice)

505. Tüm UnitPrice ile UnitSales çarpımlarının toplamı.

Sum(TOTAL UnitSales*UnitPrice)

Hem tablodaki tüm satırlar hem de toplam için 505; çünkü TOTAL niteleyicisi, grafik boyutlarını göz ardı ederek toplamın halen 505 olduğu anlamına gelir.

Customer B seçimini yapın.

Sum({1} TOTAL UnitSales*UnitPrice)

Set Analysis ifadesi {1} yapılan seçimden bağımsız olarak ALL şeklinde değerlendirilecek kayıt kümesini tanımladığından 505 (yapılan seçimden bağımsız olarak).

Örneklerde kullanılan veriler:

ProductData:

LOAD * inline [

Customer|Product|UnitSales|UnitPrice

Astrida|AA|4|16

Astrida|AA|10|15

Astrida|BB|9|9

Betacab|BB|5|10

Betacab|CC|2|20

Betacab|DD||25

Canutility|AA|8|15

Canutility|CC||19

] (delimiter is '|');