Ana içeriğe geç

Uygulama stili oluşturma

Uygulamayı şirket standartlarınıza göre özelleştirmek için uygulamanıza stil ekleyebilirsiniz. Seçilen stil, uygulamadaki tüm sayfalara uygulanır. Uygulama yayınlandıktan sonra, uygulama stilini değiştiremezsiniz.

Aşağıdaki stil seçenekleri kullanılabilir:

 • Metin veya sayı dizelerindeki karakterlerin yönünü değiştirme
 • Varsayılan uygulama temasını değiştirme
 • Sayfa başlıkları için arka plan renginin değiştirilmesi.
 • Sayfa başlığı yazı tipi renginin değiştirilmesi.
 • Logo gibi bir görüntünün eklenmesi ve hizalanması.
İpucu notu

Bir uygulamaya geliştirici, özel tema uzantıları aracılığıyla daha fazla stil ekleyebilir.

Tablolar özel stili destekler. Özel tablo stilleri, uygulama stilini geçersiz kılar.

Uygulama seçeneklerini açma

Uygulama seçeneklerini, yayınlanmayan uygulamadaki istediğiniz yerde açabilirsiniz. Verileri araştırıyor ve keşfediyor, bir veri modeli oluşturuyor veya veri hikayesi anlatımıyla çalışıyor olmanız fark etmez.

Aşağıdakileri yapın:

 • Yayınlanmamış bir uygulamada, uygulama seçeneklerini açmak için simgesine ve ardından V simgesine tıklayın.

 • Uygulama seçeneklerini kapatmak için E seçeneğine tıklayın.

Bilgi notuMobil cihaz kullanıyorsanız uygulama seçenekleri kullanılamaz.
Bilgi notuQlik Sense June 2018 sürümünden itibaren uygulama seçenekleri, Uygulama kaynaklarında Güncelle eylemiyle tanımlanmış özel güvenlik kuralları olsa da yayınlanan uygulamalarda kullanılamaz.

Okuma sırasını değiştirme

Aşağıdakileri yapın:

 1. Yayınlanmamış bir uygulamada, uygulama seçeneklerini açmak için simgesine ve ardından V simgesine tıklayın
 2. Görünüş > Sağdan sola öğesinin altında Açık veya Kapalı seçeneğini belirleyin.
Bilgi notuGörselleştirme, Qlik Sense Grafikleri kullanılarak paylaşılıyorsa uygulamadaki okuma sırasının değiştirilmesi, paylaşılan grafikteki okuma sırasını da etkiler. Daha fazla bilgi için bkz. Paylaşılan grafiğimde okuma sırası yanlış.

Varsayılan uygulama temasını değiştirme

uygulamada, uygulama temasını Uygulama Teması açılır menüsü kullanarak varsayılan Qlik temalarından biri olarak ayarlayabilirsiniz. Oluşturup yüklediğiniz herhangi bir özel temayı da uygulayabilirsiniz.

Varsayılan Qlik temaları şunlardır: 

 • Sense Classic: Nesnelerin daha kompakt bir görünümünü sunar ve aralarındaki boşlukları sınırlandırır.
 • Sense Focus: Nesnelerin etrafındaki dolgu ve boşlukları ayarlamanın yanı sıra başlıklar için ayrılmış yerler sağlar.
 • Sense Breeze: Sense Focus temasını temel alır, ancak farklı renk ayarları kullanılır.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Yayınlanmamış bir uygulamada, simgesine ve ardından uygulama seçeneklerini açmak için V simgesine tıklayın.
 2. Uygulama Teması açılır menüsünden uygulanacak temayı seçin.
Bilgi notuYayınlanan uygulamalarda temaları değiştiremezsiniz.

Özel temalar

Şirketinizin standartlarına dayalı olarak özel temalar da oluşturabilirsiniz. Temalar aracılığıyla, renkleri değiştirme ve görüntü ve arka plan eklemenin yanı sıra uygulamanın tamamında genel veya ayrıntılı biçimde yazı tipini, yazı tipi boyutunu, yazı tipi genişliğini ve yazı tipi stilini belirleyerek uygulamanın stilini tüm ayrıntılarıyla oluşturabilirsiniz. Ayrıca, renk paletleri tanımlayabilir veya kenar boşluğu, dolgu ve aralık belirtimlerini özelleştirebilirsiniz.

İpucu notuÖzel temalar, uygulamaya bağlı değildir. Başka bir deyişle, örneğin, bir özel temada tanımlanan renkleri değiştirirseniz uygulama yayınlanmış olsa da bunlar, temayı kullanan tüm uygulamalarda güncellenir.

Oluşturduğunuz özel temalar Qlik Sense uygulamasında bir uzantı olarak depolanır. JSON dosyasının yanı sıra CSS dosyaları gibi tüm ek kaynaklar, sıkıştırılıp Qlik Management Console (QMC) içerisinde bir uzantı olarak içe aktarılır. Bu sayede QMC uygulamasında, belirli bir kullanıcının hangi temalara erişebileceğini denetleyen güvenlik kuralları eklenebilir.

Özel temalar, Uygulama Teması açılır menüsünde Özel bölümünde görüntülenir.

App theme drop-down menu.

Renkleri değiştirme

Sayfa başlığı arka plan rengi, düz bir renge veya iki renk seçilerek renk gradyanına ayarlanabilir. Sayfa başlığı yazı tipi yalnızca düz renge ayarlanabilir.

Bilgi notuMobil cihaz kullanıyorsanız sayfa başlığı arka planı, iki renk ayarlanmış olsa bile tek bir düz renk olarak görüntülenir.

Renk seçerken aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz: 

 • Varsayılan renk paletinden bir renk seçin.
 • # giriş alanına 6 karakter yazarak Onaltılık renk ayarlayın.
 • Daha fazla renk seçeneği görmek için palete tıklayın:
  • Renk seçmek için renk tekerleğine tıklayın.
  • Renk doygunluğunu değiştirmek için sürgüyü sürükleyin.

Varsayılan renk paletinden bir renk seçme

Aşağıdakileri yapın:

 1. Renk aşağı açılan listesinde S seçeneğine tıklayın.

  Diyalog penceresi açılarak varsayılan renkleri gösterir.

 2. Paletteki renklerden birine tıklayın.

  Renk seçilir.

 3. Diyalog penceresinin dışına tıklayın.

  Diyalog penceresi kapatılır.

Varsayılan renk paletinde seçim yaparak bir renk ayarlamış oldunuz.

Varsayılan renk paletinin olduğu ve mavi rengin seçildiği renk diyalog penceresi.

Default color palette.

Onaltılık renk yazma

Aşağıdakileri yapın:

 1. Renk aşağı açılan listesinde S seçeneğine tıklayın.

  Diyalog penceresi açılarak varsayılan renkleri gösterir.

 2. Onaltılık giriş alanına 6 karakter yazın: #.

  Renk, paletten seçilir.

 3. Diyalog penceresinin dışına tıklayın.

  Diyalog penceresi kapatılır.

6 onaltılık basamak yazarak bir renk ayarlamış oldunuz.

Gelişmiş renk seçeneklerini kullanma

Aşağıdakileri yapın:

 1. Renk aşağı açılan listesinde S seçeneğine tıklayın.

  Diyalog penceresi açılarak varsayılan renkleri gösterir.

 2. Diyalog penceresinin en altındaki Ü seçeneğine tıklayın.

  Diyalog penceresi değişir ve gelişmiş seçenekler gösterilir.

 3. Şunlardan birini yapın:

  • Renk tekerleğine tıklayın.

   Renk değişir ve Onaltılık renk kodu uygun bir şekilde güncellenir.

  • Sürgüyü sürükleyin.

   Doygunluk değişir ve Onaltılık renk kodu uygun bir şekilde güncellenir.

  İki yöntemde de bir renk seçilir.

 4. Diyalog penceresinin dışına tıklayın.

  Diyalog penceresi kapatılır.

Renk tekerleğini ve/veya sürgüyü kullanarak bir renk ayarlamış oldunuz.

Gelişmiş seçeneklerin olduğu ve mavi rengin seçildiği renk diyalog penceresi.

Color wheel.

Görüntü ekleme

Logo gibi sayfa başlığına görüntü ekleyebilirsiniz. Şu biçimler desteklenir: .png, .jpg, .jpeg ve .gif.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Görüntü'nün yanındaki görüntü yer tutucusuna tıklayın.

  Medya kütüphanesi açılır.

 2. Medya kütüphanesinde Uygulama içinde veya Varsayılan gibi bir klasöre tıklayın.
 3. Sayfa başlığına eklemek istediğiniz görüntüyü seçin.

  Görüntünün ön izlemesi gösterilir.

 4. Ekle'ye tıklayın.

  Görüntü eklenir.

 5. , veya seçeneğine tıklayarak görüntüyü sola, ortaya veya sağa hizalayın.

Sayfa başlığına bir görüntü eklemiş ve hizalamasını seçmiş oldunuz.