Creating an analytic connection

Analiz bağlantılarını kullanarak harici analizi, iş keşfinizle tümleştirebilirsiniz. Analiz bağlantısı, harici bir hesaplama altyapısını çağırarak komut dosyalarında ve grafiklerde kullanabileceğiniz ifadeleri genişletir (bunu yaptığınızda hesaplama altyapısı, sunucu tarafı uzantısı (SSE) olarak hareket eder). Örneğin, R için bir analiz bağlantısı oluşturabilir ve verileri yüklerken istatistiksel ifadeleri kullanabilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

  1. Select Analytic connections on the QMC start page or from the StartS drop-down menu to display the overview.

  2. Click P Create new in the action bar.

  3. Edit the properties.

  4. Click Apply in the action bar to create and save the analytic connection.

    Successfully added is displayed at the bottom of the page.

Note: Changes made to the settings in the QMC will override the settings in the Settings.ini file.