Insight danışmanını kullanarak verilerinizden görselleştirmeler oluşturma

Insight danışmanı, verilerinizi keşfetmeye ve görselleştirmeler oluşturmaya yönelik bir giriş noktası sağlar. Insight danışmanı, alanlarınızın ve ana öğelerinizin yanı sıra, grafiklerdeki alanları kullanmaya ilişkin öğrenilen geçmiş örnekleri temel alarak sizin için görselleştirmeler oluşturmak üzere Qlik bilişsel altyapısını kullanır. Yeni içgörü grafikleri ve sayfalarınızdaki mevcut görselleştirmeler de dahil olmak üzere, görselleştirmeleri görüntülemek için Insight danışmanında arama yapabilirsiniz. Insight danışmanı, veri kümenizi analiz edip olası ilgi alanlarınızın grafiklerini oluşturarak da bir görselleştirme kümesi oluşturabilir.

Veriler ekleyerek, ilişkilendirmeler yaparak, tabloları düzenleyerek veya alanları sınıflandırarak uygulamanızdaki verileri değiştirdikçe Insight danışmanı tarafından oluşturulan insight grafikleri değişebilir. Insight danışmanı, yayınlanan bir uygulamada açıldığında veri modelindeki alanların ve ana öğelerin boyutlarda, hesaplamalarda ve ifadelerde nasıl kullanıldığına bakar. Daha sonra diğer uygulamalarda içgörü grafikleri oluştururken önceki etkileşimlerden öğrenebilir.

İçgörü grafikleri, mevcut sayfalara veya uygulamanızdaki yeni sayfalara eklenebilir. İçgörü grafiği bir resim, PDF veya bu grafikte kullanılan verileri içeren bir Excel elektronik tablosu olarak da indirilebilir. Daha fazla bilgi için bkz. Görselleştirmeyi dışarı aktarma ve Verileri görselleştirmeden dışarı aktarma.

Bir grafik genişletilir ve grafikle etkileşim kurabilirsiniz. Insight grafiklerinizde seçimler yapabilir ve diğer insight grafiklerini incelerken bu seçimleri diğer insight grafiklerine taşıyabilirsiniz. Sayfalarınızdaki varolan grafiklerde zaten seçimler yaptıysanız insight danışmanını açtığınızda bunlar korunur. Seçimler, insight danışmanı tarafından oluşturulan grafikleri etkilemez. Görselleştirmeleri inceleme ve seçimler yapma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Keşif.

Insight danışmanı klavye gezintisini destekler. Daha fazla bilgi için bkz. Qlik Sense hizmetinde klavye gezintisi ve kısayollar.

Insight danışmanını nerede kullanabilirsiniz?

Insight danışmanı aşağıdaki sınırlamaları içerir:

 • Önceki etkileşimlere dayalı öğrenme, bulut hub'ındaki uygulamalar için kullanılamaz.
 • Uygulama yayınlanırsa yalnızca ana öğeleri arayabilirsiniz.

Arama yaptığınızda ne olur

Siz arama sorgunuzu yazarken Qlik Sense, görselleştirmeleri döndürmek için açıkça seçtiğiniz alanları kullanır. Qlik Sense, aradığınız alanları ve aradığınız değerleri içeren alanları kullanır. Görselleştirmelere, ilave alanlar da ekleyebilir.

Insight danışmanı şunları arayabilir:

 • Alan adları
 • Alan değerleri
 • Ana öğeler

Insight danışmanı, sonuçları oluştururken hem veri modelinize hem de alanların uygulamanızdaki mevcut grafiklerde ve ana öğelerde nasıl kullanıldığına bakar. Insight danışmanı; içgörü grafiklerini gizlemek, alanları boyutlar veya hesaplamalar olarak ayarlamak ve analizden alanları hariç tutmak için ona verdiğiniz geçmiş örnekleri kullanır. Diğer yayınlanan uygulamalar benzer veya aynı veri modelini kullandıysa Insight danışmanı bunlardan öğrenilen geçmiş örnekleri de kullanır.

uygulamadaki Insight danışmanı.

Insight advisor displaying insight charts in an app.

A: Alanlar ve ana öğeler

Bunlar, içgörü grafikleri oluşturmaya yönelik kullanılabilir varlıklardır (alanlar ve ana öğeler). Alanlara H öğesine tıklayarak ve ana öğelere é öğesine tıklayarak erişebilirsiniz.

B: Insight arama alanı

Yayınlanmayan uygulamalarda, bu alanları kullanan grafikleri aramak için ana öğe adlarını ve alan adlarını veya değerlerini girin. Yayınlanan uygulamalarda ana öğe adlarını girin. Varlıklardan seçilen alanlar ve ana öğeler insight arama alanına eklenir.

C: Insight grafikleri

Bunlar, Insight danışmanı tarafından oluşturulan içgörü grafikleridir. Insight danışmanı, sonuç sayısını belirtir ve kaç sonuç bulunduğu, sayfalarınızda önceden kaç grafiğin mevcut olduğu ve Insight danışmanı tarafından kaç grafiğin yeni oluşturulduğu bilgilerini sunacak şekilde sonuçların dökümünü verir.

Güvenilirlik derecelendirmesini görüntülemek için Ô öğesine tıklayarak grafiğin neden dahil edildiğini görebilirsiniz. Insight grafiği öğesine tıklanarak resim, PDF veya elektronik tablo olarak indirilebilir. Grafiği seçerek veya s öğesine tıklayarak genişletebilirsiniz.

Insight grafiği yeniyse grafiği sayfalarınıza ekleyebilirsiniz. Insight grafiği zaten mevcut ise bulunduğu sayfaya gitmek için grafiğin altındaki sayfa adına tıklayabilirsiniz.

Bir içgörü grafiğini beğenmezseniz artık gelecekteki sonuçlarda yer almayacak şekilde bu grafiği gizleyebilirsiniz. Gizli grafikleri görüntüleyebilir ve fikrinizi değiştirirseniz bu grafikleri geri yükleyebilirsiniz.

İçgörü grafiklerini düzenleme

Insight danışmanı tarafından önerilen bir grafiği genişlettikten sonra, bu grafiğin bazı özelliklerini düzenleyebilirsiniz. Özellikler bölümünde, grafiği oluşturmak için kullanılan Analiz türü'nü görebilirsiniz. Kullanılan analiz türü hakkında daha fazla bilgi edinmek için D öğesine tıklayın. Boyutlar veya Hesaplamalar olarak kullanılan alanları ve kullanılan toplamayı değiştirebilirsiniz. Birden çok hesaplama veya boyut varsa bunları sürükleyerek yeniden sıralayabilirsiniz.

İçgörü grafiklerinde alanların nasıl kullanılacağına dair geçmiş örnekleri de Insight danışmanına öğretebilirsiniz. Bir boyutu veya hesaplamayı düzenlerken Öğrenmemize yardımcı olun seçeneğine tıklayarak belirli alanların yalnızca boyut ya da hesaplama olarak kullanılacağını belirtebilirsiniz. Diğer içgörü grafiklerinden de alanları hariç tutabilirsiniz. Bir grafiği düzenlerseniz bir sayfaya o grafiği eklediğinizde veya düzenleyiciyi kapattıktan sonra Öğren seçeneğine tıkladığınızda Insight danışmanı o grafikteki tercihlerinizden öğrenir. Insight danışmanında bir kullanıcı tarafından ayarlanan geçmiş örnekler yalnızca o kullanıcının Insight danışmanı için geçerlidir.

Insight danışmanı ile görselleştirmeler oluşturma

Not:

Sayfaya insight danışmanından eklediğiniz grafikler uygulama yenilenene kadar oluşturulmuş olarak gösterilmeye devam eder.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Uygulamanızdaki bir sayfada Insights'a tıklayın.
 2. Verilerinizin çözümlemesini temel alarak grafikleri oluşturmak için Insight oluştur'a tıklayın.

 3. Belirli verileri temel alarak grafikler oluşturmak için kullanılacak alanlar ve ana öğeleri seçin.

  Verileri kullanılabilir varlıklar listesinden seçin veya bunları arama alanında adlarıyla arayın.

 4. Uygulamanıza bir insight grafiği eklemek için aşağıdakilerden birini yapın:

  • Geçerli sayfanıza bir grafik eklemek için Sayfaya ekle'ye tıklayın.
  • Belirli bir sayfaya bir grafik eklemek için S öğesine tıklayın ve sayfayı seçin
  • Grafiği yeni bir sayfaya eklemek için S öğesine tıklayın ve Yeni sayfa oluştur'u seçin.

Bir uygulamada Insight danışmanını devre dışı bırakma

Bir değişken ekleyerek ve daha sonra uygulamayı yenileyerek Insight danışmanını söz konusu uygulamada devre dışı bırakılabilirsiniz. Yayınlanan bir uygulamada Insights danışmanı devre dışı bırakıldığında Precedents Service hizmetinin, uygulamadan geçmiş örnekleri öğrenmesi engellenir. Insight danışmanı devre dışı bırakıldığında hizmet artık benzer bir veri modeliyle uygulamalarda kullanılmak üzere o veri modeliyle birlikte kullanılan toplamaları, boyutları ve hesaplamaları öğrenmez.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Varlıklar panelinde, sayfa düzenleme modunda Ò öğesine tıklayın.
 2. Yeni oluştur'a tıklayın.
 3. Ad bölümüne DISABLE_INSIGHTS yazın.
 4. Tanım bölümüne herhangi bir değer yazın.
 5. Kapat'a tıklayın.
 6. Uygulamayı yenileyin.