Visualization bundle

Görselleştirmeler, büyük miktarda verilerden bilgi aktarmanın önemli bir aracıdır. Visualization bundle, Qlik Sense uygulamanızın grafik oluşturma kapasitesini geliştirmek ve artırmak için kullanılabilen uzantılar kümesidir. Uzantılar isteğe bağlıdır; başka bir deyişle yüklenmesi ve/veya etkinleştirilmesi gerekmez. Seçiliyse, yüklüyse ve Qlik Sense yüklemeniz sırasında etkinleştirildiyse Özel nesneler bölümündeki varlık panelinde bulunabilir.

Aşağıdaki uzantılar dahildir:

 • Huni grafik uzantısı

  Huni grafik, doğrusal bir sürecin bağlı aşamalarının görsel bir temsilidir.

 • Isı haritası grafiği uzantısı

  Karşılaştırmalı verileri görüntüleyen ve değerlerin renkler olarak temsil edildiği bir grafik.

 • Çoklu KPI uzantısı

  Performansı hızlı şekilde anlamak ve izlemek için birden çok boyut değerine yönelik KPI'leri gösteren bir uzantı.

 • Ağ grafiği uzantısı

  Bir bilgisayar ağının grafiksel çizelgesini temsil eden bir küme şeması oluşturur.

 • Radar grafiği uzantısı

  Bir boyutta, bir hesaplamanın puanlamasını göstermek için radyal eksenleri kullanarak iki boyutlu bir grafik oluşturur.

 • Sankey grafiği uzantısı

  Tanımlı sistem sınırları içinde başlıca aktarımları veya akışları görsel olarak vurgulayan bir akış grafiği şeması.

 • Kelime bulutu grafiği uzantısı

  Sözcüklerin boyutlarının hesaplama değerine göre değiştiği, kelime bulutu grafiği.

Sınırlamalar

Qlik tarafından sağlanan bir uzantı paketinden görselleştirme uzantılarını kullandığınızda, sütun grafikler gibi yerleşik görselleştirmelere kıyasla bazı genel sınırlamalar vardır. Daha fazla bilgi için bkz. Özel bir nesne kullanarak bir görselleştirme oluşturma.