QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

Tablolarda arama yapma

Tabloda boyut sütunlarını arayabilir ve elde edilen listede seçimler yapabilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

  1. Arama yapmak istediğiniz boyut sütununda F seçeneğine tıklayın.

    Seçim açılan penceresi görüntülenir.

  2. Arama dizesini yazın.

    Yazdığınız sırada, liste yalnızca eşleşen öğeleri görüntüleyecek şekilde filtrelenir.

  3. Tıklayarak veya çizerek bir seçim yapın.

  4. Seçiminizi onaylayın.

    Tip: Eşleşen tüm öğelerin seçimini Enter'a basarak onaylayabilirsiniz.

Yeni seçim etkindir ve ilişkili tüm görselleştirmelere yansıtılır.

Tip: E seçeneğine tıklayarak veya Esc'ye basarak arama dizesini kaldırabilirsiniz. Arama dizesi, return/Enter tuşuna bastığınızda her zaman kaldırılır.