Paylaş düğmesi uzantısı

Paylaş düğmesi (Share button), geçerli sayfaya bağlantı oluşturmak için düğme eklemenize olanak sağlayan bir görselleştirme uzantısıdır. Bağlantıyı izlediğinizde tüm seçimler korunur. URL uzunluğunda boyut sınırı vardır. Özel karakterler ('/-*& vb.') içeren seçimler de kullanılamaz. Dashboard bundle içerisine dahildir.

Ne zaman kullanılır?

Bu sayfayı sizin gördüğünüz gibi başkalarının da görmesini istediğinizde paylaş düğmesi kullanışlıdır.

Paylaş düğmesi oluşturma

Düzenlediğiniz sayfada bir paylaş düğmesi oluşturabilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Varlıklar panelinden Özel nesneler > Dashboard bundle altında bir Paylaş düğmesi nesnesini sayfaya sürükleyin.
 2. Özellikler panelindeki Dışa aktarma ayarları > Çıktı yöntemi bölümünde Metin kutusundan kopyala seçeneğine tıklayın. Düğme, yanında boş bir metin kutusu ve Bağlantı Oluştur metni ile birlikte görüntülenir.
 3. Bitti düğmesine tıklayarak sayfayı düzenlemeyi durdurun.
 4. Oluşturduğunuz düğmeye tıklayın. Bir bağlantı oluşturulur ve paylaş düğmesinin yanındaki metin kutusunda görüntülenir.
 5. Bağlantıyı kopyalayın ve paylaşmak istediğiniz kişilerle paylaşın. Oluşturulan bağlantıyı üç çıktı yöntemi aracılığıyla paylaşabilirsiniz:

  • Panoya Kopyalama
  • Bağlantı ile Yeni E-posta oluşturma
  • Bir metin kutusu.

Example:  


Not: Paylaş düğmesi oluşturduğunuzda, varsayılan olarak "tam ekran" Panoya kopyala düğmesi oluşturulur. Bu sürümü kullanmak için Bitti düğmesine tıklayın ve paylaşılabilir site bağlantısını panoya kopyalamak için oluşturduğunuz düğmeye tıklayın. Belirli tarayıcılarda, örneğin, mobil cihaz kullanılırken bu seçeneğe yönelik sınırlamalar vardır.

Sınırlamalar

Genel sınırlamalar hakkında bilgi için bkz. Qlik tarafından sağlanan görselleştirme uzantısı paketlerine yönelik sınırlamalar.