Kullanıcı arayüzünde gezinme

Qlik Sense, birçok farklı çalışma görünümü sunan, web tabanlı bir uygulamadır.

Hub'lar tüm uygulamalarınızı gördüğünüz başlangıç noktanızdır. Uygulamaları herhangi bir hub'da görüntüleyebilir ve bunlarla etkileşimde bulunabilirsiniz. Yeni uygulamaları Qlik Sense Enterprise hub'ından oluşturursunuz.

Kuruluşunuzun Qlik Sense Enterprise hizmetini nasıl dağıttığına bağlı olarak bir veya birden çok bulut hub'ınız olabilir. Qlik Sense kullanmaya başlamanız için yöneticiniz bir web adresi sağlar. Bu adres, sizin için açılan hub'ı belirler.

Qlik Sense Enterprise hub'ında, Qlik Sense yöneticiniz tarafından size atanan ayrıcalıklara bağlı olarak uygulamalar oluşturabilir, geliştirebilir, yayınlayabilir ve kullanabilirsiniz.

Bulut hub'ında, bir uygulama geliştiricisinin Qlik Sense Enterprise hub'ından yayınladığı uygulamaları görüntüleyebilir ve bu uygulamalarla etkileşime geçebilirsiniz.

Qlik Sense Enterprise uygulamasında bulut hub'ı, Qlik Sense Cloud uygulamasından farklıdır; bu, Qlik tarafından sunulan bağımsız hizmet olarak yazılımdır. Örneğin, doğrudan Qlik Sense Enterprise uygulamasından Qlik Sense Cloud uygulamasına yayınlayamazsınız.

Qlik Sense Enterprise hub'ına ve Qlik Sense Enterprise cloud hub'ına genel bakış.

Technical illustration showing the Qlik Sense Enterprise hub, and the Qlik Sense Enterprise cloud hub.

Hub

Hub, başlangıç noktanızdır ve tüm uygulamalarınızı bulabileceğiniz yerdir.

Daha fazla bilgi için bkz. Hub ve Qlik Sense Desktop uygulamasındaki hub.

Uygulama genel görünümü

Hub'dan bir uygulama açtığınızda, uygulama genel görünümüne gelirsiniz. Burada uygulamada bulunan tüm içeriği (sayfalar, hikayeler ve seçim imleri gibi) görebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için bkz. Uygulamaya genel bakış.

Veri yöneticisi

Veri yöneticisinde kod kullanmadan veri kaynakları ekleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için bkz. Veri yöneticisi ile uygulamadaki verileri yönetme.

Veri yükleme düzenleyicisi

Uygulamanıza veri yükleyen kodu oluşturmak, düzenlemek ve kodu çalıştırmak için veri yükleme düzenleyicisini kullanırsınız.

Daha fazla bilgi için bkz. Veri yükleme düzenleyicisi.

Veri modeli görüntüleyicisi

Uygulamanıza yüklediğiniz verilerin genel görünümünü elde etmek için veri modeli görüntüleyicisini kullanırsınız.

Daha fazla bilgi için bkz. Veri modeli görüntüleyicisi.

Sayfa görünümü

Bir uygulamada sayfa açtığınızda sayfa görünümüne gelirsiniz. Uygulamaları burada geliştirir ve analiz edersiniz.

Daha fazla bilgi için bkz. Sayfa görünümü.

Hikaye anlatımı görünümü

Bir uygulamada hikaye açtığınızda hikaye anlatımı görünümüne gelirsiniz. Burada, veri keşiflerinize ve öngörülerinize bağlı olarak hikayeleri oluşturur ve oynatırsınız.

Daha fazla bilgi için bkz. Hikaye anlatımı görünümü.