Değişkenlere genel bakış

Qlik Sense içindeki bir değişken, sayısal veya alfasayısal bir değer gibi statik bir değeri ya da hesaplamayı depolayan bir konteynerdir. Uygulamadaki değişkeni kullandığınızda, değişkende yaptığınız değişiklikler değişkenin kullanıldığı her yerde uygulanır. Değişkenleri, değişkenlere genel bakışta veya veri yükleme düzenleyicisini kullanarak kodda tanımlayabilirsiniz. Bir değişkenin değerini, veri yükleme komut dosyasındaki Let ve Set deyimlerini kullanarak ayarlarsınız.

Daha fazla bilgi için bkz. İfadelerde değişkenleri kullanma ve Veri yükleme düzenleyicisinde değişkenlerle çalışma.

Değişkenler genel bakışını açmak için bir sayfayı düzenlerken düzenleme çubuğunda Variables seçeneğine tıklayın.

Değişkenlere genel bakış, ifadelerde kullanabildiğiniz tüm değişkenleri listeler. İfadeler, uygulamadaki veriler temel alınarak hesaplamalar yapmak için kullanılır. Kullanıldığında, değişkenin yerini kendi değeri alır. Değişkenler büyük/küçük harf duyarlıdır.

Note: Değişkenler, değişkenlere genel bakış kullanılarak veya veri yükleme düzenleyicisini kullanan kodda tanımlanır.
"Değişkenim" değişkeninin seçili olduğu değişkenlere genel bakış.

Variables overview

A: Yeni değişken

Yeni değişken oluşturmak için Yeni oluştur seçeneğini kullanın.

Daha fazla bilgi için bkz. Değişken oluşturma.

B: Ayrıntılar

Ayrıntılarını görüntülemek ve sil ve düzenle düğmelerini göstermek için değişkenin adına tıklayın.

C: Sil

Değişkeni silmek için Delete öğesini kullanın. Yalnızca kodda tanımlanmayan değişkenler için mümkündür.

Daha fazla bilgi için bkz. Bir değişkeni silme.

D: Düzenle

Değişkeni düzenlemek için Edit öğesini kullanın. Yalnızca kodda tanımlanmayan değişkenler için mümkündür.

E: Tanım

Seçilen değişkenin tanımı. İsteğe bağlı.

F: Açıklama

Seçilen değişkenin açıklaması. İsteğe bağlı.

G: Etiketler

Seçilen değişkene uygulanan etiketler. İsteğe bağlı.

H: Göstergeler

Script , değişkenin kodda tanımlandığını gösterir.

Daha fazla bilgi için bkz. Veri yükleme düzenleyicisinde değişkenlerle çalışma.

I: Kapat

Değişkenlere genel bakışı kapatın.