Sayfaları kullanarak bir uygulamayı yapılandırma

Sayfalar, uygulamanız için fikirlerinizi ve amaçlarınızı yapılandırmanın bir yolunu sunar. Boş bir uygulama oluştururken, önce boş sayfaların yapısını oluşturmanız önerilir; burada her sayfa bir fikri veya hedefi temsil eder. Bu size ve uygulamanızı paylaşacağınız diğer kişilere uygulama için iyi bir genel bir bakış sunar.

Örneğin, işinizin temel metrikleri için bir genel bakış almak, eyalet, bölge ve ürüne göre satışlar ve kar marjlarını ve de şehre ve satış temsilcisine göre satışları görüntülemek istediğinizi varsayalım. Tüm bu bilgileri tek bir yerde tutmak yerine, her bir amaç için bir sayfa oluşturarak yapılandırırsınız.

Her sayfanın bir amacı ve yansıttığı bir fikir vardır.

Three different sheets.

Bir sayfa, veri görselleştirmesi için grafiklerin ve tabloların yerleştirildiği yerdir. Uygulama bir veya birkaç sayfa içerebilir.

Yaptığınız seçimler, hangi sayfalarda bulunduklarına bakılmaksızın görselleştirmeleri etkiler.

Sağdaki görselleştirmelerde sunulacak verileri seçmek ve filtrelemek için kullanılacak kutuların solda olduğu bir sayfa örneği.

Sheet with visualizations.

Yeni bir sayfa oluşturma

Uygulamaya genel bakıştan veya sayfa gezgininden uygulama için yeni bir sayfa oluşturabilirsiniz.

İpucu: Araç çubuğunda 4 seçeneğine tıklayarak sayfa görünümünden sayfa gezginine erişirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Uygulamaya genel bakıştan sayfaları görüntülemek için 4 seçeneğine tıklayın.
 2. P veya Yeni sayfa oluştur'a tıklayın.
 3. Sayfanıza bir başlık ve açıklama ekleyin.
 4. Başlığı ve açıklamayı kaydetmek için metin alanının dışına tıklayın.

Yeni bir sayfa oluşturulur.

Sayfa alanını genişletme

Ekrana sığandan daha fazla görselleştirmeyi kullanmanız gerekiyorsa sayfa alanını dikey olarak genişletebilirsiniz.

Başlamadan önce

Aşağıdakilere dikkat edin:

 • Sayfa özelliklerinde Sayfayı genişletme'yi etkinleştirmeniz gerekir.
 • Her bir genişleme, orijinal sayfa yüksekliğinin %50'si kadar ekler.
 • Kayan görselleştirmeleriniz varsa bu, genişletilmiş sayfanın kaydırmasıyla çakışabilir. Sayfayı tasarlarken kaydırmaya olanak tanıyan biraz boş alan bırakmanız yardımcı olabilir.

Sayfayı iki farklı şekilde genişletebilirsiniz:

Aşağıdakileri yapın:

 • Bir nesneyi sayfanın altına sürükleyin ve beliren bırakma alanına bırakın.
 • Sayfayı genişlet düğmesine tıklayın.

Sayfa artık orijinal sayfa yüksekliğinin %50'si kadar genişletilir ve tüm içeriklere erişmek için dikey olarak kaydırabilirsiniz.

Sayfa boyutunu özelleştirme

Varsayılan olarak Qlik Sense, sayfalar için kullanıcının ekranının boyutlarına göre sayfayı ayarlayan, uyumlu düzen kullanır. Sayfalarınız için uyumlu olmayan düzen kullanmak istiyorsanız sayfa için özel bir genişlik ve yükseklik ayarlayabilirsiniz. Böylece, uyumluluk için bir ayarlama olmadan panonuzun tam olarak oluşturduğunuz şekilde kullanıcılara sunulduğundan emin olabilirsiniz. Bir sayfanın yüksekliğini ve genişliğini 300 piksel ile 4.000 piksel arasında bir değere ayarlayabilirsiniz.

Bir sayfa özel boyut kullanırken kılavuz aralığını değiştirebilirsiniz, ancak boyutu değiştirmek için Sayfayı genişlet seçeneğini kullanamazsınız.

Not:

Bir özel sayfa dışa aktarıldığında, dışa aktarılan sayfa Uyumlu sayfa olarak dışa aktarılır.

En iyi varsayılan sayfa küçük resimleri için özel boyut oranınızı 8:5 (genişlik:yükseklik) olarak tutun.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Uyumlu olan Sayfa boyutu ayarını Özel olarak değiştirin.
 2. Sayfa için piksel cinsinden bir genişlik girin.

  Sayfa, yeni genişlik değerine getirilir.

 3. Sayfa için piksel cinsinden bir yükseklik girin.

  Sayfa, yeni yükseklik değerine getirilir.

Sayfanın kılavuz çizgi boyutlandırmasını değiştirme

Sayfaya daha fazla görselleştirme sığdırabilmek için kılavuz çizgisi boyutlandırmasını ayarlayabilir veya görselleştirmelerin konumlandırılmasında daha fazla denetime sahip olabilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

 • Sayfa özelliklerindeki Geniş (varsayılan seçenek) olan Kılavuz aralığı ayarını Orta veya Dar olarak değiştirin.

Sayfa kılavuz çizgisi artık daha yoğun ve kılavuz çizgisi kareleri daha küçüktür.

Sayfanın başlığını ve açıklamasını değiştirme

Sayfalarınızın başlığını ve açıklamasını değiştirebilirsiniz. Sabit bir sayfa başlığı kullanabilir veya ifadeye göre değişen dinamik bir sayfa başlığı kullanmayı tercih edebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Uygulamaya genel bakışta, sayfaları görüntülemek için 4 seçeneğine tıklayın.
 2. Şunlardan birini yapın:
  • ì kılavuz çizgi görünümündeyseniz, @ seçeneğine ve ardından sayfa başlığına tıklayın.
  • î liste görünümündeyseniz @ seçeneğine tıklayın.
 3. Başlık ve Açıklama'yı düzenleyin.
 4. Metin alanının dışına tıklayın.
Yaptığınız değişiklikler kaydedilir.
İpucu: Ayrıca, sayfanın başlığını ve tanımını, özellikler panelinde de değiştirebilirsiniz.

Dinamik sayfa başlığı kullanma

Sayfa özellikleri panelinin Başlık ifadesi'ndeki bir ifadeye göre değişecek bir dinamik sayfa başlığı da ayarlayabilirsiniz. Geçerli herhangi bir grafik ifadesini kullanabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için bkz. Görselleştirmelerde ifadeleri kullanma.

Dinamik bir sayfa başlığı ayarlarsanız sabit başlık (Başlık) kullanılmaz.

Bir sayfanın küçük resmini değiştirme

Uygulamaya genel bakış ve sayfa gezgininde sayfaları daha kolay ayırt edebilmek için bir sayfanın varsayılan küçük resmini başka bir küçük resimle değiştirebilirsiniz. Varsayılan görüntülerden birini veya kendi görüntünüzü kullanabilirsiniz.

Başlamadan önce

Aşağıdakilere dikkat edin:

 • Şu biçimler desteklenir: .png, .jpg, .jpeg ve .gif.
 • Bir küçük resmin optimum en boy oranı 8:5'tir (genişlik:yükseklik).
 • Yalnızca yayınlanmayan bir sayfanın küçük resmini ekleyebilir veya değiştirebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Uygulamaya genel bakışta, sayfaları görüntülemek için 4 seçeneğine tıklayın.
 2. Şunlardan birini yapın:
  • ì kılavuz çizgi görünümündeyseniz, @ seçeneğine ve ardından sayfa başlığına tıklayın.
  • î liste görünümündeyseniz @ seçeneğine tıklayın.
 3. Varsayılan küçük resimde 0 seçeneğine tıklayın.

  Medya kütüphanesi açılır.

 4. Medya kütüphanesinde Uygulama içinde veya Varsayılan gibi bir klasöre tıklayın.

 5. Sayfanın küçük resmi olarak kullanmak istediğiniz görüntüyü seçin ve Ekle'ye tıklayın.
 6. Düzenlemeyi durdurmak için m seçeneğine tıklayın.

Seçtiğiniz görüntü, sayfanın küçük resmi olarak kullanılır ve sayfa gezgininde ve uygulamaya genel bakışta görünür.

İpucu: Sayfanın küçük resmini, sağ üst köşedeki sayfa gezgininde veya özellikler panelinde de değiştirebilirsiniz.

Şu biçimler desteklenir: .png, .jpg, .jpeg ve .gif.

Qlik Sense için: Medya kitaplığında Uygulama içi klasörüne resimler yükleyebilirsiniz. Resimleri varsayılan klasöre yüklemek için Qlik Management Console uygulamasını kullanmanız gerekir.

Qlik Sense Desktop için: Bilgisayarınızdaki aşağıdaki klasöre resimler yerleştirebilirsiniz: C:\Users\<user>\Documents\Qlik\Sense\Content\Default. Resimler medya kitaplığındaki varsayılan klasöründe yer alır. Uygulamayı kurulumlar arasında taşırken uygulamada kullandığınız resimler, uygulamayla birlikte qvf dosyasına kaydedilir. Uygulamayı yeni bir konumda açtığınızda (örneğin Qlik Sense Cloud) resimler, uygulamaya yönelik medya kitaplığındaki Uygulama içi klasöründe yer alır.

Daha fazla bilgi için bkz. Qlik Sense sitesini yönetme: İçerik kitaplıklarına nesne yükleme.

Sayfalarda öğeleri kopyalama, değiştirme ve taşıma

Bir sayfada öğeleri kopyalayabilir, değiştirebilir ve öğeleri sayfalar arasında taşıyabilirsiniz. Bunu aşağıdaki yollarla yapabilirsiniz:

 • Sayfada (µ, ve ) düzenleme çubuğunu kullanarak.
 • Kes, Kopyala ve Yapıştır (veya Yapıştır ve değiştir) kısayol menüsü seçeneklerini kullanarak.
 • Ctrl+C, Ctrl+X ve Ctrl+V klavye kısayollarıyla.

Bir sayfayı çoğaltma

İster uygulamaya ait olan bir sayfa ister sizin oluşturduğunuz bir sayfa olsun, istediğiniz sayfayı çoğaltabilirsiniz. Sayfaları çoğaltmanın amacı, içeriği yeniden kullanarak zaman kazanmak ve ihtiyaçlarınıza daha uygun olması için kopyayı değiştirmenize imkan tanımaktır.

Çoğaltılan bir sayfa, orijinal sayfayla aynı görselleştirmeleri içerir ve aynı ana öğelere bağlanır. Çoğaltılan sayfa, orijinal sayfayla bağlantısı olmayan bağımsız bir sayfadır. Çoğaltılan sayfalar, uygulamaya genel bakışta ve sayfa gezgininde Sayfalarım altında görünür.

Bir sayfayı aşağıdaki yollarla çoğaltabilirsiniz:

 • Uygulamaya genel bakış veya sayfa gezgininde, bir sayfanın kısayol menüsünde Çoğalt'a tıklayın.
 • Uygulamaya genel bakış veya sayfa görünümünde, genel menüde Sayfayı çoğalt'a tıklayın.