Seçimler aracını kullanma

Seçimler aracı uygulamadaki her bir boyut ve alana yönelik bir genel bakış sunar. Kullanılmayan boyutlardaki ilişkilendirmeleri inceleyebilmeniz için seçili verilere yönelik daha detaylı bir görünüm sağlar.

Analiz sırasında, seçimler aracına seçimler çubuğunun sağ tarafından ulaşılabilir. Seçimler aracını açmak için seçeneğine tıklayın.

Seçimler aracı iki bölüme ayrılır: SEÇİMLER ve UYGULAMA BOYUTLARI. Seçimler bölümü, etkin seçimleri olan alanları görüntüler. Uygulama boyutları bölümü, etkin seçimi olmayan tüm boyutları görüntüler. İki bölüm de alfabetik olarak sıralanır. Alanları göster seçildiğinde, UYGULAMA BÖLÜMLERİ bölümü uygulamaya yüklenen, ancak boyutlar olarak kullanılmayan tüm alanları içerir.

Seçimler ve Uygulama boyutları adlı iki boyutu görüntüleyen seçimler aracı.

Selections tool view.

Seçim yapma ve seçimleri temizleme

Arka arkaya birkaç seçim yapabilirsiniz, ancak bunun için boyutların yukarı doğru SEÇİMLER'e taşınmasını onaylamanız gerekir. Listenin dışına, ancak seçim aracı alanının içine tıklayarak veya Confirm seçeneğine tıklayarak onaylarsınız. Araç çubuğuna tıklarsanız seçimler aracını kapatırsınız.

SEÇİMLER'de, Cancelseçeneğine tıklayarak bir alandaki seçimi temizleyebilirsiniz. Alan aşağı doğru UYGULAMA BOYUTLARI bölümüne taşınır.

Seçimler aracındayken, seçimler çubuğundaki seçenekleri (geri git, ileri git ve tüm seçimleri temizle) kullanmaya devam edebilirsiniz ve her boyutta normal liste seçeneklerini görebilirsiniz: seçim menüsü, seçimi temizle, seçimi iptal et, seçimi onayla ve arama.

UYGULAMA BOYUTLARI bölümünde arama yapma

UYGULAMA BOYUTLARI bölümünde, çok sayıda boyuta ve alana sahip olduğunuzda yararlı olan bir arama kutusu bulunur. Alanların ve boyutların başlıklarında arama yapabilirsiniz. Arama dizeniz, bir veya daha fazla sözcük ya da yalnızca sözcüğün bir kısmını içerebilir. Arama büyük/küçük harfe duyarlı değildir, ancak yalnızca tam dize eşleşmeleri görüntülenir. "Sayılar" sözcüğü arandığında, "sayı" dizesine sahip alanlar görüntülenmeyecek, ancak "ayı" arandığında görüntülenecektir.