QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

Right - kod ve grafik fonksiyonu

Right(), karakter sayısının ikinci bağımsız değişken tarafından belirlendiği ve giriş dizesinin son (en sağdaki) karakterlerinden oluşan bir dize döndürür.

Syntax:  

Right(text, count)

Return data type: dize

Arguments:  

Bağımsız Değişken Açıklama
text Orijinal dize.
count text dizesinin sağ bölümünden dahil edilecek karakter sayısını tanımlar.