QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

Hash160 - kod ve grafik fonksiyonu

Hash160(), birleştirilmiş girdi ifade değerlerinin 160 bitlik karmasını döndürür. Sonuç, 27 karakterli bir dizedir.

Syntax:  

Hash160(expr{, expression})

Return data type: dize

Example:  

Hash160 ( 'abc', 'xyz', '123' )

Hash160 ( Region, Year, Month )