Time#

- kod ve grafik fonksiyonu

Time#(), bir ifadeyi bir biçim deseni sağlanmadığı sürece veri kod dosyasında veya işletim sisteminde ayarlanan zaman biçiminde zaman değeri olarak değerlendirir..

Syntax:  

time#(text[, format])

Return data type: dual

Arguments:  

Bağımsız Değişken Açıklama
text

Değerlendirilecek metin dizesi.

format

Değerlendirilecek metin dizesinin biçimini açıklayan dize. Atlandığı takdirde, işletim sisteminde ayarlı kısa tarih biçimi, saat biçimi ve ondalık ayırıcı kullanılır.

Sayı ve saat biçimlerine ilişkin kurallar