Analizden alanları gizleme

Sayfa görünümünde veya Insight danışmanında görselleştirmeler oluştururken kullanılabilir olmasını istemediğiniz veri alanlarını gizleyebilirsiniz. Örneğin, yalnızca başka bir alanı hesaplamak için kullanılan alanlarınız olabilir. Bu alanları, sayfaların varlık panelinde veya Insight danışmanında kullanılamayacak, ancak Veri yöneticisinde ve Veri yükleme düzenleyicisinde kullanılabilir kalacak şekilde Veri yöneticisinde gizleyebilirsiniz.

Bir alan gizlenirken hesaplamalardaki ilişkilendirmeler veya kullanım gibi, alanın sahip olduğu tüm mevcut ilişkiler korunur. Bir alan şu anda örneğin, ana öğede veya mevcut bir grafikte kullanılıyorsa yine kullanılabilir olmaya devam eder, ancak yeni ana öğelerde veya görselleştirmelerde kullanılamaz.

Not:

Veri yükleme düzenleyicisine gidip otomatik olarak oluşturulan bölümü açarak Veri yöneticisindeki tüm gizli alanlarınızı görüntüleyebilirsiniz. Tüm gizli alanlar, TAG FIELD <alan adı> WITH '$hidden'; olarak listelenir.

Analizden bir alanı gizleme

Aşağıdakileri yapın:

  1. Alan başlığının üzerindeki Ô simgesine tıklayın.

  2. Analizde Gizle'ye tıklayın.

Alan şimdi sayfa görünümünde ve Insight danışmanında gizlenir. Gizli alanların alan başlığının yukarısına eklenmiştir.

Gizli alanın gösterilmesi

Aşağıdakileri yapın:

  1. Alan başlığının üzerindeki Ô veya simgesine tıklayın.
  2. Analizde Göster'e tıklayın.

Alan şimdi sayfa görünümünde ve Insight danışmanında kullanılabilir olur.