Uygulamaya veri ekleme

Uygulamanıza hızlı bir şekilde veri ekleyebilirsiniz. Veri yöneticisi'ni açıp ú simgesine tıklayın. İsterseniz, ¨ menüsünde Veri ekle'ye de tıklayabilirsiniz. Yeni bir uygulama oluştururken de veri eklemeniz istenir. Bir sayfayı düzenlerken, veri eklemek için Alanlar panelindeki Ekle seçeneğine de tıklayabilirsiniz.

Dosya ekleme, veri ekleme ve farklı veri kaynaklarına bağlanma seçenekleri ile veri görünümü ekleyin.

Add data view.

Not: Kullanabileceğiniz veri kaynakları, Qlik Sense yüklemeniz ve yapılandırmanıza bağlıdır.

A: Yeni

Yeni navigasyon düğmesi sizi bu ana ekrana döndürür.

B: Uygulama İçi

Sizin veya bir yöneticinin uygulamanız için oluşturduğu bağlantıları görüntüler.

Uygulamaya ekli olan dosyaları görüntülemek için Ekli dosyalar'a tıklayın. Bu dosyalardan veri yükleyebilirsiniz.

Uygulamayla arasında bir bağlantı oluşturulmuş dosyaları görüntülemek için diğer dosya konumlarına tıklayın.

Qlik Sense yüklemeniz ve yapılandırmanıza bağlı olarak bu, yerel bir klasör veya yöneticiniz tarafından tanımlanan bir ağ üzerindeki bir klasör olabilir. Örneğin, yöneticiniz paylaşılan dosyalar içeren bir ağ klasörü tanımlamışsa bir Paylaşılan veri dosyaları klasörü görünür.

Not: Qlik Sense Desktop üzerinde dosya ekleyemezsiniz veya bir ağdaki bir dosyadan veri yükleyemezseniz.

Uygulama içi tablo oluşturmak için Elle giriş’e tıklayın ve tabloyu Veri yöneticisi’ne ekleyin.

Veri ekleme hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Veri dosyaları ekleme ve uygulamaya veri ekleme ve Qlik Sense hizmetine elle veri ekleme.

C: Veri bağlantıları

Salesforce.com veya bir web dosyası gibi harici bir veri kaynağına oluşturulmuş bağlantılar görüntülenir.

Uygulamaya veri eklemek için bir bağlantıya tıklayın.

Daha fazla bilgi için bkz. Qlik DataMarket dosyasından veri ekleme.

D: Veri içeriği

Qlik DataMarket ile bir bağlantıyı görüntüler.

Uygulamaya veri eklemek için bir Qlik DataMarket üzerine tıklayın.

Daha fazla bilgi için bkz. Qlik DataMarket dosyasından veri ekleme.

E: Yeni veri kaynağına bağlan

Uygulamaya dosya eklemek için tıklayın.

Dosya ekleme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Veri dosyaları ekleme ve uygulamaya veri ekleme.

F: Yeni veri kaynağına bağlan

Yeni bir veri kaynağına bağlantı oluşturmak için tıklayın.

Kullanabileceğiniz veri kaynakları, Qlik Sense yüklemeniz ve yapılandırmanıza bağlıdır.

Daha fazla bilgi için bkz. Yeni veri kaynağından veri ekleme

G: Veri ekle

Uygulamaya veri eklemek için tıklayın. Profil oluşturma etkin veya devre dışı durumdayken veri ekleyebilirsiniz. Veri profili oluşturma önerilir ve varsayılan olarak etkindir. Veri profili oluşturmayı devre dışı bırakmak için ¥ simgesine tıklayın.

Hangi veri kaynaklarını kullanabilirim?

Kullanabileceğiniz veri kaynağı türleri birkaç unsura göre değişir:

 • Erişim ayarları

  Yönetici ayarları, bağlanabileceğiniz veri kaynağı türlerini belirler.

 • Yüklü bağlayıcılar

  Qlik Sense, birçok veri kaynağı için yerleşik destek içerir. Yerleşik bağlayıcılar Qlik Sense tarafından otomatik olarak yüklenir. Ek veri kaynakları bağlamak için bu veri kaynakları için özel olan ayrı bağlayıcılar yüklemeniz gerekir. Böyle ayrı yüklenen bağlayıcıları, Qlik veya üçüncü bir taraf sağlar.

  Daha fazla bilgi için bkz. Bağlayıcı çalışmıyor ve

 • Yerel dosya kullanılabilirliği

  Masaüstü bilgisayarınızdaki yerel dosyalar, yalnızca Qlik Sense Desktop uygulamasında kullanılabilir. Qlik Sense sunucu yüklemesiyle kullanılamazlar.

  İpucu: Qlik Sense sunucu yüklemesinde yüklemek istediğiniz yerel dosyalarınız varsa, dosyaları uygulamaya eklemeniz veya dosyaları Qlik Sense sunucusu tarafından kullanılabilen ve tercihen klasör veri bağlantısı olarak tanımlanmış bir klasöre aktarmanız gerekir.

Daha fazla bilgi için bkz.: Veri kaynaklarına bağlanma.