QlikWorld 2020 Global Konferans. Verilerinizden en iyi şekilde nasıl yararlanacağınızı keşfetmek için bize katılın. Fırsatı kaçırmayın. Şimdi kaydolun ve indirimden yararlanın.

Veri yükleme düzenleyicisi’nde klavye kısayolları

Veri yükleme düzenleyicisi ortamında etkili ve kolay bir şekilde çalışmanızı sağlayan çeşitli klavye kısayolları vardır.

Klavye kısayolları

Note: Klavye kısayolları, Windows'da çalıştığınız varsayılarak açıklanmıştır. Mac OS için Ctrl yerine Cmd kullanın.
Veri yükleme düzenleyicisi’nde klavye kısayolları
Kısayol Eylem
Ctrl+P Geçerli görünümü veya etkin sayfayı/hikayeyi yazdırır.
Ctrl+C Seçilen öğeyi panoya kopyalar.
Ctrl+X Seçilen öğeyi keser ve panoya kopyalar. Google Chrome tarayıcısını kullanırken, imleç hiçbir şey seçilmeden veri yükleme düzenleyicisinde veya ifade düzenleyicisinde bir satırın önüne getirilmişse, satırın tamamı kesilir.
Ctrl+V Panodan en son kopyalanan öğeyi yapıştırır.
Ctrl+Z Eylemi geri alır. Önceki eylemleri geri almak için tekrarlayın.
Ctrl+H Veri yükleme düzenleyicisi veya ifade düzenleyicisindeyken geçerli seçili fonksiyon bağlamında çevrimiçi yardımı açar.
Ctrl+F Arama girişi bulma alanını gösterir veya açıksa bunu gizler.
Ctrl+S Değişiklikleri kaydeder.
Arama alanında Enter/Return tuşu Arama dizesinin sonraki örneğini arar.
Değiştirme alanında Enter/Return tuşu Arama dizesinin seçili örneğini değiştirir.
Arama veya değiştirme alanında Escape tuşu Arama girişi bulma alanını kapatır.
Ctrl-shift-Enter/Return Verileri yeniden yükler.
Alt+F11 Komut dosyası düzenleyiciyi tam ekrana genişletir.
Alt+F5 Hata ayıklama araçlarını gösterir veya görüntüleniyorsa araçları gizler.
Alt+F6 Hata ayıklama aracı açıksa hata ayıklamayı çalıştırır.
Alt+F7 Hata ayıklama aracı açıksa hata ayıklayıcıda sonraki adıma geçer.
Alt+F8 Hata ayıklama aracı açıksa hata ayıklayıcıyı durdurur.
F9 Hata ayıklama kesme noktası ekleme ve kaldırma seçenekleri arasında geçiş yapar.
Alt+F9 Sol paneli gösterir veya görüntüleniyorsa gizler.
Alt+F10 Sağ paneli gösterir veya görüntüleniyorsa gizler.
Alt+PgUp Önceki bölüme gider.
Alt+PgDn Sonraki bölüme gider.
Alt+Insert Komut dosyasına yeni bir bölüm ekler.
Ctrl+K Kod açıklama satırı ekleme ve kaldırma seçenekleri arasında geçiş yapar.
Sekme Komut dosyasında bir satırı girintiler.
Shift+Sekme Komut dosyasında bir satırın girintisini azaltır.
Alt+1 Çıktı panelini gösterir veya görüntüleniyorsa gizler.
Alt+2 Hata ayıklama aracı açıksa Değişkenler panelini gösterir veya görüntüleniyorsa gizler.
Alt+3 Hata ayıklama aracı açıksa Kesme noktaları panelini gösterir veya görüntüleniyorsa gizler.
Ctrl+Boşluk Otomatik metin dizesiyle otomatik olarak tamamlar.
Ctrl+Shift+Boşluk Araç ipucunu görüntüler. (Qlik Sense Desktop uygulamasında desteklenmez)