Veri modeli görüntüleyicisinden ana boyut oluşturma

Yayınlanmayan bir uygulamayla çalışırken, yeniden kullanılabilecek ana boyutlar oluşturabilirsiniz. Yayınlanan uygulamaların kullanıcıları ana boyutlara erişebilecek, ancak bunları değiştiremeyecektir. Veri modeli görüntüleyicisi yayınlanan bir uygulamada kullanılamaz.

Aşağıdakileri yapın:

  1. Veri modeli görüntüleyicisinde, bir alan seçin ve Ön izleme panelini açın.

  2. Boyut olarak ekle'ye tıklayın.

    Seçilen alanla birlikte Yeni boyutlar oluştur diyalog penceresi açılır. Seçilen alanın adı, boyutun varsayılan adı olarak da kullanılır.

  3. İsterseniz adı değiştirin veya bir açıklama, renk ya da etiketler ekleyin.

  4. Boyut ekle'ye tıklayın.
  5. Diyalog penceresini kapatmak için Bitti seçeneğine tıklayın.

Boyut, varlıklar panelinin ana öğeler sekmesine kaydedilir.

Tip: Her boyutu ekledikten sonra Boyut ekle'ye tıklayarak birkaç boyutu hızla ana öğeler olarak ekleyebilirsiniz. İşinizi tamamladığınızda Bitti'ye tıklayın.
Note: Direct Discovery tabloları, veri modeli görüntüleyicisinde ÿ ile gösterilir.

Daha fazla bilgi için bkz. Direct Discovery ile görselleştirmeler tasarlama.