ODBC

Qlik Sense ile ODBC uygulamasını kullanarak DBMS uygulamasına (Database Management System) erişmek için iki seçeneğiniz vardır.

 • Söz konusu DBMS için bir ODBC sürücüsü yükleyin ve DSN veri kaynağı oluşturun. Bu bölümde bu işlem açıklanmaktadır.
 • En yaygın ODBC kaynaklarını destekleyen Qlik ODBC Connector Package Database bağlayıcılarını kullanın. Bu Microsoft Windows ODBC Data Source Administrator kullanmaya gerek kalmadan Qlik Sense içinde veri kaynağı tanımlamanızı sağlar. ODBC Connector Package uygulamasındaki Qlik lisanslı ODBC sürücülerinden biriyle doğrudan veritabanına bağlanmak için, Qlik Connectors yardım sitesinde Database bağlayıcılarına yönelik talimatlara bakın.

Not: Yeni bağlantı oluştur (ODBC) diyalog penceresinde yapılandırılmış Kullanıcı DSN’si görüntülenir. Qlik Sense Desktop uygulamasını kullanırken DSN bağlantıları listesinde ODBC Connector Package öğesine dahil edilmiş ODBC sürücüleri görüntülenir. Bunlar ada eklenmiş "Qlik-" ile tanımlanır (örneğin Qlik-db2). Bu sürücüler, yeni ODBC bağlantısı oluşturmak için kullanılamaz. ODBC Connector Package öğesindeki veritabanı bağlantıları tarafından özel olarak kullanır. Qlik Sense uygulamasını bir sunucu ortamında kullandığınızda ODBC Connector Package öğesindeki ODBC sürücüleri görüntülenmez.

Alternatif seçenek, veritabanından verileri Qlik Sense ile okunabilen bir dosyaya dışarı aktarmaktır.

Normalde, bazı ODBC sürücüleri Microsoft Windows ile yüklenir. Ek sürücüler yazılım satıcılarından satın alınabilir, İnternet'te bulunabilir veya DBMS üreticisinden teslim edilebilir. Bazı sürücüler serbestçe yeniden dağıtılır.

Burada açıklanan ODBC arayüzü, istemci bilgisayarın arayüzüdür. Plan, bir ağ sunucusun üzerindeki bir çoklu kullanıcı ilişkisel veritabanına erişmek için ODBC'yi kullanmayı içerir; istemcinin sunucu üzerindeki veritabanına erişmesine olanak tanıyan ek DBMS yazılımı gerekli olabilir. Gerekli yazılım hakkında daha fazla bilgi için DBMS tedarikçisiyle bağlantı kurun.

ODBC veri bağlantısı ayarları

ODBC veri bağlantısı ayarları
UI öğesi Açıklama
Kullanıcı DSN'si

Sistem DSN'si

Bağlantı kurulacak DSN türünü seçin.

Kullanıcı DSN'si kaynakları için 32 bit bağlantı kullan seçeneğiyle 32 bit sürücünün kullanılmasını belirtmeniz gerekir.

Sistem DSN'si bağlantıları, 32 bit veya 64 bit'e göre filtrelenir.

Single Sign-On

SAP HANA veri kaynaklarına bağlanırken Single Sign-On (SSO) özelliğini etkinleştirebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için bkz. Qlik Sense ile SAML Tek Oturum Açma için SAP HANA'yı Yapılandırma.

Bu seçenek belirlenmezse, Kullanıcı adı ve Parola'da kimlik bilgilerini belirtmediğiniz sürece altyapı servisi kullanıcı kimlik bilgileri kullanılır.

Bu seçenek belirlenirse, Altyapı hizmeti kullanıcısı veya Kullanıcı adı / Parola kimlik bilgileri kullanılarak Windows oturumu açılır ve ardından geçerli kullanıcı kimlik bilgileri kullanılarak SAML (SAP HANA) oturumu açılır.

Kullanıcı adı

Veri kaynağı tarafından gerekli kılınmışsa bağlantı için kullanılacak kullanıcı adı.

Altyapı hizmeti kullanıcı kimlik bilgilerini kullanmak isterseniz veya veri kaynağı kimlik bilgileri gerektirmezse bu alanı boş bırakın.

Parola

Veri kaynağı tarafından gerekli kılınmışsa bağlantı için kullanılacak parola.

Altyapı hizmeti kullanıcı kimlik bilgilerini kullanmak isterseniz veya veri kaynağı kimlik bilgileri gerektirmezse bu alanı boş bırakın.

Ad Veri bağlantısının adı.

ODBC sürücüleri ekleme

Qlik Sense uygulamasının veritabanınıza erişmesini sağlamak amacıyla, DBMS (DataBase Management System) öğeniz için bir ODBC sürücüsü yüklenmiş olmalıdır. Daha fazla ayrıntı için lütfen kullandığınız DBMS'nin belgelerine bakın.

ODBC yapılandırmasının 64 bit ve 32 bit sürümleri

Microsoft Windows işletim sisteminin 64 bit sürümü, Microsoft Open DataBase Connectivity (ODBC) Data Source Administrator aracının (Odbcad32.exe) aşağıdaki sürümlerini içerir:

 • Odbcad32.exe dosyasının 32 bit sürümü %systemdrive%\Windows\SysWOW64 klasöründe bulunur.
 • Odbcad32.exe dosyasının 64 bit sürümü %systemdrive%\Windows\System32 klasöründe bulunur.

ODBC veri kaynakları oluşturma

Erişmek istediğiniz veritabanı için bir ODBC veri kaynağı oluşturulmalıdır. Bu, ODBC yüklemesi sırasında veya daha sonraki bir aşamada yapılabilir.

Not: Veri kaynakları oluşturmaya başlanmadan önce, veri kaynaklarının kullanıcı DSN'si veya Sistem DSN'si (önerilen) olması konusunda bir karar verilmelidir. Kullanıcı veri kaynaklarına yalnızca doğru kullanıcı kimlik bilgileriyle ulaşabilirsiniz. Sunucu yüklemesinde, veri kaynaklarını başka kullanıcılarla paylaşmak için genellikle sistem veri kaynakları oluşturmanız gerekir.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Odbcad32.exe uygulamasını açın.

 2. Sistem DSN'si sekmesine giderek sistem veri kaynağı oluşturun.

 3. Ekle'ye tıklayın.

  Yüklü ODBC sürücülerinin listesini gösteren Yeni Veri Kaynağı Oluştur diyalog penceresi görünür.

 4. Doğru ODBC sürücüsü listelenmişse, bu sürücüyü seçin ve Son'a tıklayın.

  Seçilen veritabanı sürücüsüne özel bir diyalog penceresi görünür.

 5. Veri kaynağını adlandırın ve gerekli parametreleri ayarlayın.
 6. Tamam düğmesine tıklayın.