QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

Uygulama başlığını ve açıklamasını değiştirme

Uygulamalarınızın başlığını ve açıklamasını değiştirebilirsiniz. Yeni bir uygulama oluştururken, uygulamanın adı başlık olarak kullanılır. Başlığı değiştirdiğinizde, uygulamanın adı değiştirilmez.

Aşağıdakileri yapın:

  1. Uygulamaya genel bakışta, uygulama ayrıntıları alanında @ seçeneğine tıklayın.
  2. Başlık ve Açıklama'yı düzenleyin.
  3. Düzenlemeyi durdurmak için m seçeneğine tıklayın.

Yaptığınız değişiklikler kaydedilir.

Note: Yalnızca yayınlanmamış bir uygulamanın başlığını ve açıklamasını değiştirebilirsiniz.