Ana Sayfa

Qlik Sense kullanmaya başlayın

Qlik'in ilişkisel seçim modelini ve bazı örnek verileri kullanarak temel bir uygulama oluşturmayı öğrenerek iyi bir başlangıç yapın.

Qlik Sense dağıtımı planlama

Qlik Sense dağıtımını nasıl yapacağınız kuruluşunuza bağlıdır. Mimari, dağıtım örnekleri, güvenlik , oturum açma ve lisanslama hakkındaki bilgileri gözden geçirin.

Uygulamalar oluşturma ve bunlarla etkileşimde bulunma

Veri ekleme ve yönetme

Kendi veri kaynaklarınızdan veya Qlik DataMarket gibi diğer kaynaklardan veriler ekleyebilirsiniz.

Görselleştirme oluşturma

Çubuk grafikleri, histogramlar, dağılım grafikleri ve haritalar gibi çok çeşitli görselleştirmeler oluşturun.

Görselleştirmelerle etkileşim kurma

Uygulamada görselleştirmeler bağlantılıdır. Birinde bir seçim yaptığınızda, ilişkili görselleştirmeler seçimi yansıtmak için hemen güncellenir.

Qlik Sense sistemini dağıtma

Qlik Sense kurma

Gereksinimlerinize uyan dağıtım seçeneklerini seçin.

Qlik Sense Mobile uygulamasını kurma

Qlik Sense Mobile uygulaması doğrudan Apple App Store'dan indirilip yüklenebilir.

Qlik Sense yedekleme ve geri yükleme

Sistem arızası veya dağıtımdaki bir düğümün taşınması veya değiştirilmesi gerektiğinde Qlik Sense sitesinin kurtarılması için düzenli yedeklemeler oluşturmanızı öneririz.

Bir Qlik Sense sitesini yönetme ve sorun giderme

Bir Qlik Sense sitesini yönetme

Bir Qlik Sense sitesini yapılandırmak ve yönetmek için Qlik Management Console (QMC) uygulamasını kullanın.

Qlik Sense sitesini izleme

QMC, Qlik Sense sitelerindeki sistem performansını ve kullanımı izleyen pek çok uygulamaya sahiptir.

Günlükleri kullanarak Qlik Sense içinde sorun giderme

Güvenlik olayları, işletimsel sorunlar ve ilke ihlallerini tespit etmek için Qlik Sense tarafından oluşturulan günlük iletilerini kullanın.