Ana içeriğe geç

Kapsayıcı

Konteyner, sınırlı bir alana görselleştirmeler eklemenize olanak sağlayan bir nesnedir. Koşullara dayalı olarak da konteynerde görselleştirmeleri gösterebilir veya gizleyebilirsiniz.

A container.

Ne zaman kullanılır?

Kapsayıcı, alanın sınırlı olduğu bir panoda farklı görselleştirmeler arasında hızla geçiş yapmak istediğinizde kullanışlıdır. Aşağıdaki koşullara göre farklı görselleştirmeleri göstermek için de bir konteyner kullanabilirsiniz:

Konteyner oluşturma

Düzenlediğiniz sayfada bir konteyner oluşturabilirsiniz.

 1. Varlıklar panelinden bir Container nesnesini sayfaya sürükleyin.
 2. Özellikler panelinde Content bölümünde Add öğesine tıklayın.
 3. Master items içinde bir ana görselleştirme seçin veya Charts içinde yeni bir görselleştirme oluşturun.

  Alternatif olarak: kullanılabilir görselleştirmeleri sayfanızdan veya Master items bölümünden doğrudan konteynere sürükleyerek konteynerinize içerik ekleyebilirsiniz.

 4. Sekme sırasını ayarlamak için özellik panelinde grafikleri sürükleyin.

Şimdi, eklediğiniz her bir görselleştirme için sekme içeren bir kapsayıcınız olur. Farklı görselleştirmeleri göstermek için sekmeler arasında geçiş yapabilirsiniz.

Gösterge koşulları ekleme

Oluşturduğunuz sekmelere gösterme koşulları ekleyebilirsiniz.

 1. Özellik panelindeki Content bölümünde, gösterme koşulu eklemek istediğiniz grafiğe tıklayın.
 2. Show condition içinde grafik için bir gösterme koşulu ekleyin. Genellikle bir If() fonksiyonu kullanırsınız.

  Bkz. if - kod ve grafik fonksiyonu.

 3. Farklı bir grafiğe başka bir gösterme koşulu ekleyin.

  Eklediğiniz koşulların sonucuna bağlı olarak şimdi grafikler gösterilir veya gizlenir. Bir grafiğin koşulu True ile sonuçlanırsa grafik gösterilir, False ile sonuçlanırsa grafik gizlenir.

Kapsayıcı nesnesi içeren seçim imi oluşturma

Varsayılan olarak, seçimleri olan bir kapsayıcı nesnesi içeren bir seçim imi oluşturursanız, seçim imi seçildiğinde ilk sekme etkin olur. Kapsayıcı için farklı bir varsayılan etkin sekme kaydetmek istediğinize, o sekme açıkken seçim imini oluştururken Düzeni kaydet'i açıp kapatabilirsiniz. Sağ tıklayıp seçim imi listesinde Varsayılan seçim imi olarak ayarla'yı seçerek bu seçim imini varsayılan seçim imi olarak ayarlarsanız, sayfa, seçim imi oluşturulduğunda etkin olan seçimleri ve sekmeyi açar.

 1. Araç çubuğunda Bookmark seçeneğine tıklayın.

 2. Yeni seçim imi oluştur'a tıklayın.

  İsterseniz adı ve açıklamayı değiştirin.

 3. Varsayılan sekme dışında bir sekmenin etkin sekme olmasını istiyorsanız, o sekme açıkken Düzeni kaydet'i seçin.
 4. Kaydet düğmesine tıklayın.

Görüntüleme sınırlamaları

 • Kapsayıcısı başka bir kapsayıcının içinde olan bir ana görselleştirmeyi kullanamazsınız.
 • Aynı ana görselleştirmeyi bir kapsayıcıya iki kez ekleyemezsiniz.
 • Kapsayıcının üzerine hesaplamaları veya boyutları bırakarak kapsayıcı içinde bir grafik oluşturamazsınız.