Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Hub

Qlik Sense Enterprise uygulamasını başlatmanız için yöneticinizi bir web adresi sağlar. Qlik Sense uygulamasını başlattığınızda, hub'a gelirsiniz. Hub, kullanım haklarınızın olduğu tüm uygulamaları bulabileceğiniz yerdir. Hub, yöneticiniz tarafından devre dışı bırakıldıysa Qlik Sense başlatıldığında uygulamaya genel bakış sayfasını görüntülersiniz.

Qlik Sense Enterprise hub'ı

Kendi uygulamalarınızı ve klasörler halinde düzenlenerek uygulamasında yayınlanan uygulamaları Çalışma'nın altında bulabilirsiniz.

Hub’dan kendi uygulamalarınızı, yayınlama erişiminiz olan bir klasörde yayınlayabilirsiniz. Yayınlanan uygulamalarınızı hub'dan klasörler arasında da taşıyabilirsiniz. Uygulamalar Qlik Management Console üzerinden de yayınlanabilir.

İş görünümü açık şekilde Qlik Sense Enterprise hub'ı.

A: Araç Çubuğu

Araç çubuğu genel menüyü ve diğer kullanışlı komutları içerir.

Araç çubuğu seçenekleri
UI öğesi Açıklama
Menu Gezinti menüsünü açıp kapatın
Search Belirli bir uygulamayı kolayca bulmak için arama yapabilirsiniz.
More

Dev Hub, Yardım ve Hakkında seçenekleri olan genel menü.

Qlik Sense Desktop uygulamasını kullanmak için İstemci kimlik doğrulaması bağlantısına tıklayabilirsiniz.

Dev Hub hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Dev Hub (yalnızca İngilizce).

Qlik Sense Desktop uygulamasını başlatma hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Qlik Sense Desktop uygulamasını başlatma.

B: Oturum açma bilgileri

Oturum açma bilgileri seçenekleri
UI öğesi Açıklama
User

Oturum açtığınızda oturum açma bilgilerini görüntülenir. Qlik Sense sisteminin nasıl kurulduğuna bağlı olarak Oturum aç düğmesine tıklayarak oturum açmanız gerekebilir.

Oturum açtığınızda şu bilgileri içeren Profil diyalog penceresini açmak için y seçeneğine ve ardından açılan menüde y seçeneğine tıklayın:UserUser Kullanıcı Kimliği ve Kullanıcı dizini.

Oturumu kapat Oturumu kapatmak için açılan menüde User ve Log out seçeneğine tıklayın.

C: Çalışma alanı

Çalışma alanı seçenekleri
UI öğesi Açıklama
Yeni uygulama oluştur

Yeni bir uygulama oluşturun. Düğme, yalnızca uygulama oluşturma izniniz varsa kullanılabilir.

Uygulama oluşturma hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Uygulama oluşturma.

Sort ascending

Uygulamaları aşağıdaki ölçütlere göre sıralayabilirsiniz:

  • Ad
  • Sahip
  • Açıklama
  • Yeniden yüklenme tarihi
  • Yayınlananlar
  • Oluşturulma

Sıralama azalan veya artan düzende olabilir.

Grid View Table View List View Tercih ettiğiniz genel bakış türüne bağlı olarak, hub'ın kılavuz çizgi görünümü, tablo görünümü ve liste görünümü arasında geçiş yapın.

D: Kişisel

Çalışma altındaki tüm uygulamalarınızı içeren Kişisel seçeneği.

Yayımlanan yayımlanan klasörlerindeki uygulamalarınıza götüren bağlantıları içerir.

QlikView belgeleri'nin altında QlikView uygulamasından paylaşılan dosyalar. Bir belgeyi açtığınızda belgenin URL'si yeni bir tarayıcı penceresinde açılır. Belgeler, Qlik Sense aramasıyla bulunamaz. Paylaşılan en son belgeleri görmek için tarayıcı pencerenizi yenilemeniz gerekebilir.

QlikView belgeleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz.: Qlik Sense uygulamasındaki QlikView belgeleri

Raporlar'ın altında Qlik NPrinting uygulamasından dağıtılan raporlar. Bir raporu açtığınızda rapor yeni bir tarayıcı penceresinde veya dosya biçimine göre gerekli olan yazılımda açılır. Raporlar, Qlik Sense aramasıyla bulunamaz. Dağıtılan en son dosyaları görmek için tarayıcı pencerenizi yenilemeniz gerekebilir.

Qlik NPrinting raporları hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Qlik Sense uygulamasında Qlik NPrinting raporları.

Qlik Sense Desktop içinde yayınlama desteklenmemektedir, başka bir deyişle, özel içeriğinizi yalnızca siz görürsünüz. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. uygulamasındaki hubQlik Sense Desktop.

E: Klasörler

Yayınlanan uygulamalar Klasörler halinde düzenlenir. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Yayınlama .

F: Ana alan

Ana alanda, seçiminize bağlı olarak tüm öğeler görüntülenir. Örneğin kendi uygulamalarınız (Çalışma altındaki) veya seçilen akışın tüm uygulamaları.

Yayınlama bilgileri, açıklama, konum ve sahip gibi uygulama ayrıntılarına sahip bir kartı açmak için bir uygulamanın üzerine gelin ve Info seçeneğine tıklayın.

Qlik Sense uygulaması hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Uygulamalar oluşturma.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!