Ana içeriğe geç Skip to complementary content

Renk fonksiyonları

Bu fonksiyonlar, hem grafik nesnelerinin renk özelliklerinin ayarlanması ve değerlendirilmesi ile ilişkili ifadelerde hem de veri kod dosyalarında kullanılabilir.

Bilgi notuQlik Sense, geriye dönük uyumluluk gerekçesiyle qliktechblue ve qliktechgray renk fonksiyonlarını destekler, ancak bunların kullanımı önerilmemektedir.

Her bir fonksiyonun kısa açıklamasını ve söz dizimini görmek için her bir fonksiyonun açılan menüsünü kullanın. Daha ayrıntılı bilgiler için söz dizimi açıklamasında fonksiyon adına tıklayın.

Önceden tanımlanmış renk fonksiyonları

Aşağıdaki fonksiyonlar, önceden tanımlanmış renkler için ifadelerde kullanılabilir. Her bir fonksiyon bir RGB renk temsilini döndürür.

İsteğe bağlı olarak, alfa faktörü için bir parametre verilebilir ve bu durumda bir ARGB renk temsili döndürülür. 0 değerli alfa faktörü tam şeffaflığa karşılık gelirken, 255 değerli alfa faktörü tam opaklığa karşılık gelir. Alfa için bir değer girilmezse 255 olduğu varsayılır.

Önceden tanımlanmış renk fonksiyonları
Renk fonksiyonu RGB değeri
black ([alpha]) (0,0,0)

blue([alpha])

(0,0,128)

brown([alpha])

(128,128,0)

cyan([alpha])

(0,128,128)

darkgray([alpha])

(128,128,128)

green([alpha])

(0,128,0)

lightblue([alpha])

(0,0,255)

lightcyan([alpha])

(0,255,255)

lightgray([alpha])

(192,192,192)

lightgreen([alpha])

(0,255,0)

lightmagenta([alpha])

(255,0,255)

lightred([alpha])

(255,0,0)

magenta([alpha])

(128,0,128)

red([alpha])

(128,0,0)

white([alpha])

(255,255,255)

yellow([alpha])

(255,255,0)

Examples and results:  

Örnekler ve sonuçlar
Örnekler Sonuçlar

Blue()

RGB(0,0,128)

Blue(128)

ARGB(128,0,0,128)