Ana içeriğe geç

Takvim dönemlerinizi yapılandırma

Takvim dönemleri, Insight Advisor içinde analiz için varsayılan dönemler oluşturmak üzere takvim gruplarınızı kullanır.

Takvim dönemleri, Insight Advisor analizinde analiz için dönemler tanımlamak amacıyla kullanılır. Takvim gruplarınızdan takvim dönemleri oluşturursunuz. Verilerinize bağlı olarak, iş mantığı otomatik bir biçimde veri modelinizden takvim dönemleri oluşturabilir. Takvim dönemlerine giderseniz, takvim dönemlerinin zaten yapıldığını görebilirsiniz. Takvim dönemleri göreli olabilir ve geçerli tarihe göre belirli bir dönemi kapsayabilir. Örneğin, geçerli ayı kapsayacak göreli bir dönem oluşturabilirsiniz. Takvim dönemleri, verilerinizde son kaydedilen değeri de kullanabilir. Örneğin, iş mantığını etkinleştirdiğinizde oluşturulan üç takvim döneminin tümü, geçen yıl, ay ve üç aylık dönem için takvim dönemleri oluşturmak üzere son kaydedilen değerleri kullanır.Uygulama kullanıcıları, takvim dönemlerini İçgörüler'deki İçgörüler grafiklerine uygulayabilir.

Ayrıca davranışlardaki gruplar için varsayılan takvim dönemleri de tanımlayabilirsiniz. Bu, o gruptaki alanlar için herhangi bir grafik oluştururken Insight Advisor tarafından varsayılan olarak bu takvim döneminin kullanılmasını sağlar.

Neden takvim dönemleri tanımlanmalıdır?

Takvim dönemleri, verileriniz için belirli analiz dönemleri oluşturduğundan yararlıdır. Insight Advisor için 2020'de veya Aralık için gibi belirli bir dönem belirtilmemişse, mevcut verilerin tamamını kullanacaktır. Takvim dönemleri belirtirseniz, uygulama kullanıcıları belirli dönemler için verileri daha kolay görüntüleyebilir ve karşılaştırabilir.

Örneğin, ürüne göre satışları görüntülemek isteyebilirsiniz. İçgörüler'e gidin ve ürüne göre satışları göster ifadesini girin. Geçen aya kıyasla bu ayın verilerini veya geçerli üç aylık dönemin önceki üç aylık döneme göre karşılaştırması gibi belirli satış dönemlerini görüntülemek isterseniz yeni bir sorgu girmeniz gerekir. Takvim dönemleri oluşturarak yeni sorgulamalar yapmadan sorgunuz için bu dönemleri görüntüleyebilirsiniz. İş mantığı, verilerde geçen ay, üç aylık dönem ve yıl için en son kaydedilen değer takvim dönemlerini zaten yapmıştır. Bununla birlikte, göreli dönemleri yoktur. Geçerli ay ile geçen yılın aynı ayı arasında bir karşılaştırma oluşturabilirsiniz. Mevcut üç aylık dönem (x) ile iki önceki üç aylık dönem (x-2) arasında da bir karşılaştırma yapabilirsiniz.

Ay karşılaştırması takvim dönemi oluşturma

Bu takvim dönemi, verilerde son aya ilişkin sonuçları görüntüler ve bunu geçen yılın aynı ayıyla karşılaştırır.

 1. Takvim dönemi oluştur'a tıklayın.

 2. Satış Siparişi Tarihi'ni seçin.

 3. Takvim dönemi adı için Ay karşılaştırması ifadesini girin.

 4. Takvim dönemi ayrıntı düzeyi için Yılın ayı'nı seçin.

 5. Dönem karşılaştırması altında Yıldan yıla'yı seçin.

 6. Son tamamlanan dönem'i seçin.

 7. Oluştur'a tıklayın.

Üç aylık dönem karşılaştırması takvim dönemini oluşturma

Bu takvim dönemi, mevcut üç aylık döneme (x) ilişkin sonuçları görüntüler ve bunu iki önceki üç aylık dönemle (x-2) karşılaştırır.

 1. Takvim dönemi oluştur'a tıklayın.

 2. Satış Siparişi Tarihi'ni seçin.

 3. Takvim dönemi adı için Üç aylık dönem karşılaştırması ifadesini girin.

 4. Takvim dönemi ayrıntısı için Yılın üç aylık dönemi ifadesini girin.

 5. Özel'e tıklayın.
 6. Fark için 0'ı seçin.

 7. Farkı karşılaştır için 2'yi seçin.

 8. Oluştur'a tıklayın.

Sonuçlar

İçgörüler'e gidin ve ürüne göre satışları göster'i arayın. Eşleşen sonucu seçin. İçgörü özellikleri içinde, Analiz dönemi adında yeni bir özellik vardır. Bunu seçin, ardından dönemi grafiğe uygulamak için Ay karşılaştırması'nı seçin.

Ardından Üç aylık dönem karşılaştırması takvim dönemini uygulayın.

Bir İçgörüler grafiğine uygulanmış Üç aylık dönem karşılaştırması takvim dönemi 

Insights chart with Quarter comparison calendar period applied. A bar chart is displayed showing the sum of Sales by Product name. Products have two sum of Sales bars, one for the current quarter and one for the quarter two quarters previous

Takvim dönemleri mevcut olduğunda Insight Advisor içinde iki analiz türü daha kullanıma sunulur: dönem değişiklikleri ve hedefe göre dönem performansı. Bunlar, dönemi ve değişimlerini analiz etmek için bir dizi grafik sağlar.

Analiz dönemi altında Analizleri keşfet'e tıklayın. Seçilebilecek iki analiz vardır. Önce Dönem değişiklikleri'ni seçin. Dönem değişiklikleri, iki dönem arasındaki sum(Sales) delta değişiklikleri için bir KPI ve sütun grafik gösterir. Az sayıda boyut olduğunda, sütun grafik yerine fark şelale grafiği görüntülenir.

Dönem değişiklikleri analizi

A screenshot of the period changes analysis. A KPI shows the change in the sum(Sales) delta between 2020 December and 2020 November. A bar chart shows the changes for each product between 2020 November and 2020 December. A scatter plot shows the sum of sales changes by product name by overall contribution and amount between 2020 November and 2020 December.

Kapat'a tıklayın ve sütun grafiğe geri dönün. Analizleri keşfet'e tıklayın ve şimdi Ayrıntılı dönem analizi'ni seçin. Bu, bir hedefe göre dönem performansını sağlar. Bu dönemde hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını ölçen dört grafik görüntülenir. İçgörü özelliklerinde neyin hedefi karşıladığını, neyin karşılamaya yakın olduğunu ve neyin karşılamadığını belirtmek için parametreleri ayarlayabilirsiniz.

Hedefe kıyasla dönem performansı analizi

Period performance against target analysis for the sum of Sales by product name. Four charts are displayed. A gauge shows how the target was met overall. A pie chart shows the percentage that met or missed the target. A table shows product name by product name the sales results and if they met or missed the target. A bar shart shows the change the sum of sales by productname for 2020 November and 2020 December.

Parametre altında, hedefi kaçırma sınırını 100'e, hedefi karşılama sınırını da 105'e ayarlayın. Yeni hedefler için ayrıntılı dönem analizi güncellemeleri.

Hedef analizine göre güncellenmiş dönem performansı

The updated performance against target analysis, showing the tables updated for the threshold of missing a target being 100 and the theshold of meeting a target being 105.

Gördüğünüz gibi takvim dönemleri, uygulama kullanıcılarının Insight Advisor içinde istedikleri farklı dönemleri hızlı bir şekilde görüntülemesini sağlar.