Ana içeriğe geç

Uygulama yeniden yükleme görevlerini yönetme

Uygulama yeniden yükleme görevlerini hub'dan görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz. Yeniden yükleme görevlerini hub'dan el ile başlatabilirsiniz.

Yeniden yükleme görevleri hub'da uygulamalar için QMC bölümüne eklenir. Hub'daki bir uygulamanın yeniden yükleme görevlerini görüntülemek için uygulamaya sağ tıklayın ve Manage reload tasks'i seçin.

Bilgi notu

Hub'da uygulama yeniden yükleme görevlerini yönetebilmek için HubSectionTask'a ve QMC içinde ayarlanan, hub'daki yeniden yükleme görevlerine okuma erişiminiz olmalıdır.

Yeniden yükleme görevleri, aşağıdaki bilgileri ve seçenekleri görüntüler:

  • Name: Görev adı.

  • Etkin: Yeniden yükleme görevinin etkin mi yoksa devre dışı mı olduğu. Devre dışı bırakılan görevler hub'dan yönetilemez veya etkinleştirilemez.

  • Status: Görevin mevcut durumunu görüntüler. Yürütülen en son görevin bir özetini görüntülemek için Info öğesine tıklayabilirsiniz. Kod günlüğünü indirmek için Download script log'a da tıklayabilirsiniz.

  • Last execution: Görevin son yürütüldüğü zamanı görüntüler.

  • Next execution: Görevin sonraki çalıştırılma zamanlamasını görüntüler.

  • Actions: Görev için yönetim seçeneği. Görevleri başlatmak için Start task öğesine veya görevleri durdurmak için Stop öğesine tıklayabilirsiniz.

Görev görünümünü yenilemek için Refresh tasks öğesine tıklayabilirsiniz.