Ana içeriğe geç
Duyuruyu kapat

Qlik Sense February 2020 yenilikleri nelerdir?

Arttırılmış Zeka

Bu sürümle birlikte, Qlik cognitive engine desteğiyle Qlik Sense hizmetindeki görsel içgörü oluşturma yeteneklerimizi birçok yönden geliştirdik. Radar grafikleri desteği ekleyerek bilişsel altyapımızın uygun ölçütler yerine getirildiğinde bu tür görselleştirmeyi otomatik olarak oluşturmasına olanak sağladık. Ayrıca Qlik Sense Enterprise on Windows hizmetinde doğal dil sorgusu özelliğini kullanıma soktuk ve doğal dil işleme (NLP) için örüntü algılamayı iyileştirdik. Bu yetenekler, Qlik Sense hizmetinde yapay zeka tarafından oluşturulan içgörü önerilerinin kalitesini ve ilgi düzeyini artırmamıza yardımcı oluyor.

Gelişmiş Doğal Dil İşleme (NLP)

Qlik cognitive engine hizmetinde daha iyi örüntü algılama ile Doğal Dil İşleme özelliğini iyileştirerek daha alakalı içgörü önerilerinin oluşmasını sağladık.

Doğal dil desteği

Yeni Qlik Sense Enterprise on Windows yüklemeleri için İçgörüler'de doğal dil desteği etkinleştirildi. Mevcut bir yükleme yükseltilirken bu etkinleştirilebilir ancak sunucu SSL sertifikalarının değiştirilmesi gerekir. Ayrıca tüm platformlarda daha iyi örüntü algılama ile Doğal Dil İçgörülerini de iyileştirdik.

İçgörüler'de genişletilmiş grafik desteği

İçgörüler'e Radar grafik desteği eklendi. Kullanıcılar, 12 veya daha az değer ve bir hesaplama içeren 2 boyut olduğunda bunu görür. Birinci boyuttaki değerler arasındaki benzersiz oran 0,3'ten küçük olmalıdır.

İçgörüler'i kullanarak verilerinizden görselleştirmeler oluşturma

Görselleştirmeler ve gösterge panelleri

Bu sürümde Qlik Sense için birçok yeni görselleştirme özelliği ve stil seçeneği sunularak kullanıcıların daha gelişmiş ve özelleştirilmiş analizler oluşturması sağlanır. Müşteri geri bildirimlerini dikkate alarak, hesaplamalar için çoğaltma işlevi, özel araç ipuçları, hareketli ortalama ve fark değiştiriciler, tablolarda göstergeler ve eğilim çizgileri ekledik. Yeni stil seçenekleri arasında, pivot tablolar için boyut, üst bilgi ve hücre seçenekleri, gelişmiş stile sahip yeni işlem düğmesi, çizgi grafik için çizgi seçenekleri, huni grafikte özel sıralama ve özel temalarda yazı tipi ailesi desteği yer alır. Ayrıca harita işlevleri ve sunumu üzerinde de iyileştirmeler yaptık. Bu özelliklerle Qlik Sense hizmetindeki görselleştirme ve gösterge paneli yeteneklerinin kalitesini ve gücünü bir kez daha artırdık.

Görselleştirme

Eğilim çizgileri

Bu sürümde, sütun ve çizgi grafiğe kolayca eğilim çizgisi eklemek için yeni istatistik özellikleri bulunmaktadır. Eğilim çizgisi seçenekleri arasında, ikinci, üçüncü ve dördüncü dereceden polinom ve kuvvet, ortalama, doğrusal, üstel, logaritmik seçenekleri yer alır.

Eğilim çizgileri

Tablo eğilim göstergeleri

Düz tablo, grafiksel öğelerle geliştirilmektedir. Kullanıcı, KPI nesnesine benzer koşullu simgeler ekleyebilir. Tablo göstergeleri, eğilim ve uyarı bilgilerinin sunulmasında ve temel bilgilerin vurgulanmasında faydalıdır.

Tablo özellikleri

Hareketli ortalama ve fark

Sütun grafik, çizgi grafik, tablo ve birleşik grafiğe iki yeni değiştirici eklendi. Yeni değiştiriciler, örneğin, 12 aylık ortalama hareketinde, tam hareketli ortalama ve adım farkını destekler. Değiştirici konsepti, herhangi bir ifadeye başka bir düzey eklemenin hızlı ve kolay bir yolunu sağlar. Oluşturulan ifadeler, denetim kopyalama ve düzenleme için mevcuttur.

Değiştiriciler

Özel harita noktası sembolleri

Kullanıcı artık standart şekillere ek olarak Harita grafiğinin nokta katmanına herhangi bir resim de ekleyebilir. Nokta katmanı, resimlerin döndürülmesini de destekler. Harita sembolü olarak resimlerin kullanılması, müşteriler tarafından yüksek talep görmekte ve tipik kullanım örnekleri arasında varlık türlerinin ayrılması veya haritada logoların kullanılması yer alır.

Harita özellikleri

Huni grafik geliştirmeleri

Huni grafikler için yeni bir özel sıralama seçeneği kullanılabilir. Bu özellik, kullanıcı biçimi daha az keskin bir huni modellemek istediğinde kullanışlıdır.

Huni grafik

Gösterge panelleri ve uygulamalar

Gelişmiş işlem düğmesi

Arka plan rengi ve resmi, etiket yazı tipi boyutu ve rengi, kenarlık rengi, genişliği ve yarıçapı gibi daha fazla stil seçeneği ile işlem düğmemizi iyileştirdik. Bu, müşterilerimiz tarafından yüksek oranda talep edilmekteydi.

Düğme

Özel araç ipuçları

Özel araç ipuçları; sütun grafik, birleşik grafik, harita grafiği, pasta grafik, dağılım grafiği ve ağaç haritası için kullanılabilir. Herhangi bir hesaplama ekleyerek araç ipucunu uyarlayabilirsiniz. Hesaplama, sayı olarak biçimlendirilebilir. Bu, müşterilerimiz tarafından yüksek oranda talep edilmekteydi.

Özel araç ipuçları ekleme

Harita katmanı seçimini açma/kapatma

İçerik oluşturucu artık hangi katmanların seçilebilir olup olmayacağına karar verebilir. Bu, arka plan bilgilerinin bulunduğu katmanlar için kullanışlıdır.

Harita özellikleri

Koşullu arka plan katmanları

Harita arka planı katmanları, Gösterme koşulları seçeneği kullanılarak açılabilir veya kapatılabilir.

Harita özellikleri

Boyutları ve hesaplamaları çoğaltma

Artık bir görselleştirmede oluşturulan boyuta dayalı olarak ana boyut oluşturabilirsiniz.

Boyutları, ana boyutlarla yeniden kullanma

Temalar ve stiller

Pivot tablo stili

Stil seçenekleri arasında üst bilgi yazı tipi boyutu ve rengi, hücre yazı tipi boyutu ve rengi, metin hizalaması ve boyut değerlerinin rengi yer alır. Stil seçenekleri, okunaklılığı artırır ve kullanıcılara Qlik Sense tablolarının görünümünü oluşturma ve özelleştirme gücü sağlar.

Pivot tablo özellikleri

Çizgi grafik stili

Çizgi grafik birçok yeni stil seçeneğiyle iyileştirilmiştir. Her hesaplama için ayrı ayrı veya grafiğin tamamında çizgilere stil uygulanabilir.

  • Çizgi kalınlığı
  • Çizgi stili: düz veya kesik çizgili
  • Çizgi kavisi: düzgün veya düz
  • Dikey sunum

Çizgi grafiği özellikleri

Genişletilmiş yazı tipi ailesi seçimi

Yeni tema ayarı, geliştiricilerin Qlik Sense grafiklerinde, metin için yazı tipi ailesini ayarlamasına olanak sağlar. Birçok müşterimiz, özel yazı tipleriyle uygulamalara stil verebilmeyi talep etti.

Geliştiriciler için Sense: Özel yazı tipleri ile temalar oluşturma (yalnızca İngilizce)

Veri yönetimi, bağlantı ve entegrasyon

Bu sürümle birlikte, Qlik Sense ile Qlik Catalog arasındaki entegrasyonu ve genel Qlik Sense bağlantısını genişlettik.

Qlik Catalog aracılığıyla Qlik Sense içinde QVD Kataloğuna Göz Atma

June 2019 sürümünden bu yana Qlik Catalog, QVD dosyalarında depolanan verileri alma, profilini oluşturma, daraltma, kataloğunu oluşturma ve yayınlama özelliğine sahiptir. Bu, September 2019 sürümünde, yalnızca Qlik müşterilerinin QVD dosyalarını organize edip bulmasına yardımcı olmaya odaklanan yeni bir teklifin sunumuyla sağlandı: Qlik Catalog for QVDs. Şimdi Qlik Sense February 2020 sürümünde yeni bir yetenek sunarak Qlik Sense ile Qlik Catalog arasındaki entegrasyonu daha da güçlendirdik. Qlik Sense ürününe ve herhangi bir Qlik Catalog ürününe sahip olan müşteriler için Qlik Sense kullanıcıları artık Qlik Sense veri yöneticisi içinden QVD kataloğunu görüntüleyebilir. Böylece tüm Qlik Sense kullanıcılarının bilindik Qlik Sense ortamından çıkmadan Qlik Catalog avantajından yararlanmasına olanak sağlanır.

  • Qlik Sense veri yöneticisi içinden QVD'leri kolayca bulup seçebilirsiniz. Karmaşık klasör hiyerarşileri arasında gezinmeniz veya dosya adlandırma kurallarına bağımlı olmanız gerekmez.
  • Qlik Sense ortamından çıkmadan Qlik Catalog yeteneklerinden yararlanın.

Qlik Data Catalyst'in Qlik Sense Enterprise ile entegrasyonu (yalnızca İngilizce)

Bağlayıcılar

Google Big Query iyileştirmeleri

Google Big Query Depolama API'si desteği eklendi. Şimdi Google Big Query bağlayıcısı için hizmet kimlik doğrulaması seçeneği desteklenmektedir.

Bir Google BigQuery Bağlantısı oluşturun (yalnızca İngilizce)

Arka uç iyileştirmeleri

  • Yük dengeleme veri yükleme görevlerinde önemli performans iyileştirmeleri.
  • En son güvenlik geliştirmelerini yerine getirmek için SAML2 bileşeni yükseltildi.