Ana içeriğe geç

Sorun giderme - Dışa aktarma

Bu bölümde, Qlik Sense içinde verileri veya hikayeleri dışa aktarırken oluşabilecek sorunlar açıklanmaktadır.

Anonim kullanıcılar uygulama verilerini dışa aktaramıyor

Anonim kullanıcılarının verileri, örneğin resim/pdf/görselleştirme verileri olarak dışa aktarmalarını sağlamak istiyorum.

Possible cause  

Anonim kullanıcılara verileri dışa aktarma hakkını veren bir güvenlik kuralı yoktur.

Proposed action  

ExportAppData güvenlik kuralının kopyasını oluşturarak ve kopyada Koşullar'da yalnızca resource.HasPrivilege("read") olacak şekilde değiştirerek anonim kullanıcılar için verileri dışa aktarmayı etkinleştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Qlik Sense'te yüklenen güvenlik kuralları (yalnızca İngilizce).

Bir görselleştirmeyi görüntü olarak dışa aktaramıyorum

Bir görselleştirmeyi görüntü olarak dışa aktarmaya çalıştım, ancak işlem başarısız oldu.

Possible cause  

Dışa aktarmak istediğiniz görselleştirme çok büyüktür. Dışa aktarılabilecek bir görüntünün maksimum boyutu 2.000x2.000 pikseldir.

Proposed action  

Dışa aktarma işlemini gerçekleştirirken Görüntü ayarları diyalog penceresindeki Özel düğmesini seçin ve görüntü boyutunu 2.000x2.000 piksel olacak şekilde ayarlayın.

PDF dosyalarında boş karakterler var

Japonca, Korece, Basitleştirilmiş Çince veya Geleneksel Çince etiketlere sahip hikayeleri dışa aktarırken oluşturulan PDF dosyalarında boş karakterler var.

Possible cause  

Bu dillerle bir hikayenin dışa aktarılması için uygun yazı tipi gereklidir; aksi takdirde varsayılan Times New Roman yazı tipi kullanılacaktır. Times New Roman Japonca, Korece, Basitleştirilmiş Çince veya Geleneksel Çince dillerini desteklemez.

Bu durum, hikayenin yalnızca başlık veya paragraf nesnelerindeki metin için geçerlidir. Eklenmiş görselleştirmeler için geçerli değildir.

Veri Yükleme Düzenleyicisi'nde uygulama için CollationLocale ayarında ja, ja-JP, ko, ko-KR, zh-CN, zh-TW bildirilmişse PDF'in oluşturulması için dışa aktarma özelliği tarafından aşağıdaki sıralı listelerden kullanılabilen ilk yazı tipi kullanılacaktır:

Kullanılabilir yazı tipleri
CollationLocale dili Yazı tipi yığını
Basitleştirilmiş Çince SimSun, SimHei, FangSong
Geleneksel Çince PMingLiU, MingLiU, Microsoft JhengHei, Microsoft JhengHei UI
Japonca Meiryo, Meiryo UI, Yu Gothic, Yu Gothic UI, MS UI Gothic
Korece Malgun Gothic, BatangChe

Yukarıdaki listedeki bir yazı tipinin bulunmaması durumunda, hikayenizde Çince, Korece veya Japonca yazı tipi gerektiren karakterler yazdırılmayacaktır. Yalnızca boş alan olacaktır.

Proposed action  

Kullandığınız dilde PDF'i dışa aktarma için kullanılacak yazı tiplerinden birini yükleyin. Sistem yalnızca tablodaki yazı tiplerini belirtilen sıraya göre kullanacaktır; bu nedenle yazı tipini seçemezsiniz.

CollationLocale'de ayarladığınız dille aynı etiketleri kullandığınızdan emin olun. Farklı olmaları durumunda, oluşturulan raporda yalnızca ortak karakterler doğru şekilde oluşturulur.

Arapça veya İbranice gibi sağdan sola diller, etiketlerde şu an desteklenmiyor.

Tablomu dışa aktardım, ancak toplamlar satırı eksik.

Görselleştirmemden bir tabloyu dışa aktardım ancak dışa aktarılan dosyada, toplamların hesaplamasını içeren satır eksik.

Possible cause  

Yalnızca tabloda bulunan gerçek veriler dışa aktarılır.

Proposed action  

Dışa aktarılan dosyada toplamların hesaplamasını yeniden oluşturun.

Bir sayfayı dışa aktardım anca veri görünümü tabloları tekrar görselleştirme olarak değişti.

Bir sayfanın tamamını dışa aktardım ancak veri tablolarına dönüştürdüğüm tüm görselleştirmeler yine görselleştirmelere dönüştü.

Possible cause  

Bir görselleştirmenin veri görünümü dışa aktarılamaz.

Proposed action  

Verileri dışa aktar seçeneğini kullanarak her bir görselleştirme için verileri dışa aktarın.