Ana içeriğe geç
Duyuruyu kapat

Hikaye araçları

Bir hikayeyle çalışırken, hikayenizin iyi ve cazip görünmesini sağlamak için bir grup araç ve kütüphaneden yararlanabilirsiniz.

Hikaye araçları
UI öğesi Açıklama
Å Tüm aldığınız anlık görüntüleri içeren anlık görüntü kitaplığı.
/ Farklı metin stilleri (örn. başlık ve paragraf) içeren metin nesneleri.
É Çeşitli şekiller (örn. dikdörtgenler, daireler, çizgiler ve oklar) içeren şekiller kitaplığı.
Ñ Anlık görüntülerinize uygulanacak bir grup görsel efekt içeren efektler kitaplığı.
0 Farklı medya türleri (örn. görüntüler) içeren medya nesneleri.
4 Uygulamada bulunan ve hikayenize canlı veri sayfaları olarak eklenebilen sayfalar içeren sayfa kitaplığı.