Ana içeriğe geç

Date#

BU SAYFADA

Date#

- kod ve grafik fonksiyonu

Date#, bir ifadeyi ikinci bağımsız değişkende (sağlanmışsa) belirtilen biçimde bir tarih olarak değerlendirir.

Syntax:  

Date#(text[, format])

Return data type: ikili

Arguments:   

Bağımsız Değişken Açıklama
text

Değerlendirilecek metin dizesi.

format

Değerlendirilecek metin dizesinin biçimini açıklayan dize. Atlandığı takdirde, veri kod dosyasındaki sistem değişkenlerinde veya işletim sisteminde ayarlanan tarih biçimi kullanılır.

Sayı ve saat biçimlerine ilişkin kurallar