Ana içeriğe geç

yearend - kod ve grafik fonksiyonu

Bu fonksiyon, date içeren yılın son gününün son milisaniyesinin zaman damgasına karşılık gelen bir değer döndürür. Varsayılan çıktı biçimi kodda ayarlanan DateFormat olur.

Syntax:  

YearEnd( date[, period_no[, first_month_of_year = 1]])

Return data type: dual

Arguments:  

Bağımsız Değişken Açıklama
date Değerlendirilecek tarih.
period_no period_no bir tamsayı olup, burada 0 değeri date içeren yılı belirtir. period_no içindeki negatif değerler önceki yılları; pozitif değerler ise sonraki yılları gösterir.
first_month_of_year Ocak'ta başlamayan (mali) yıllarla çalışmak istiyorsanız, first_month_of_year içinde 2 ile 12 arasında bir değer belirtin.