Ana içeriğe geç

now - kod ve grafik fonksiyonu

Bu fonksiyon, sistem saatinden geçerli zamanın zaman damgasını döndürür. Varsayılan değer 1'dir.

Syntax:  

now([ timer_mode])

Return data type: dual

Arguments:  

Bağımsız Değişken Açıklama
timer_mode

Aşağıdaki değerleri alabilir:

0 (son tamamlanan veri yüklemesi zamanı)
1 (fonksiyon çağrısı zamanı)
2 (uygulamanın açıldığı zaman)

Not: Fonksiyonu bir veri kod dosyasında kullanırsanız, timer_mode=0 son bitirilen veri yüklemesinin zamanını sonuç olarak verirken timer_mode=1 geçerli veri yüklemesinde fonksiyonun çağrılma zamanını verir.

Examples and results:  

Örnek Sonuç

now( 0)

Son veri yüklemesinin tamamlandığı zamanı döndürür.

now( 1)

  • Bir görselleştirme ifadesinde kullanıldığında, fonksiyon çağırma zamanını döndürür.
  • Bir veri kod dosyasında kullanıldığında, geçerli veri yüklemesindeki fonksiyon çağırma zamanını döndürür.

now( 2)

Uygulamanın açıldığı zamanı döndürür.