Ana içeriğe geç

inyeartodate - kod ve grafik fonksiyonu

Bu fonksiyon, timestamp, yılın base_date öğesinin son milisaniyesine kadar ve bu milisaniye de dahil olmak üzere base_date öğesini içeren bölümünde bulunuyorsa, True sonucunu döndürür.

Syntax:  

InYearToDate (timestamp, base_date, period_no[, first_month_of_year])

Return data type: Boole

Arguments:  

Bağımsız Değişken Açıklama
timestamp base_date ile karşılaştırmak istediğiniz tarih.
base_date Yılı değerlendirmek için kullanılan tarih.
period_no Yıl period_no ile kaydırılabilir. period_no, 0 değerinin base_date değerini içeren yılı gösterdiği bir tamsayıdır. period_no içindeki negatif değerler önceki yılları; pozitif değerler ise sonraki yılları gösterir.
first_month_of_year Ocak'ta başlamayan (mali) yıllarla çalışmak istiyorsanız, first_month_of_year içinde 2 ile 12 arasında bir değer belirtin.