Ana içeriğe geç

class - kod ve grafik fonksiyonu

class fonksiyonu ilk parametreyi bir sınıf aralığına atar. Sonuçta, metin değeri olarak a<=x<b'nin bulunduğu ikili bir değer elde edilir. Burada a ve b, bölmenin alt ve üst sınırları ve sayısal değer olarak düşük sınırdır.

Syntax:  

class(expression, interval [ , label [ , offset ]])

Arguments:  

Bağımsız Değişken Açıklama
interval Bölme genişliğini belirten bir sayı.
label Sonuç metninde 'x' değerinin yerini alabilen rastgele seçilmiş bir dize.
offset Sınıflandırmanın varsayılan başlangıç noktasından kaydırma olarak kullanılabilecek bir sayı. Varsayılan başlangıç noktası normalde 0'dır.