Ana içeriğe geç

Qlik DataMarket uygulamasından toplam verileri seçme

Bazı Qlik DataMarket veri kümeleri, toplam alan değeri içeren boyutlara sahiptir. Bu boyutlar hiyerarşileri temsil ederler ve o hiyerarşinin seviyelerini temsil eden birden çok alan içerir. Hiyerarşisi olan alanlar boş değerler içerebilir. Bu boş değerlerle bağlantılı sayılar o alandaki diğer değerlerle bağlantılı sayıların toplamıdır.

Örneğin, World population by country veri kümesi, Sex boyutu içerir. Female ve Male öğelerinin alt küme değerlerine sahiptir. Cinsiyet Qlik Sense içine yüklendiğinde, üç değer içerir: Female, Male ve toplam alan değeri için bir boş değer.

Arjantin için Cinsiyet boyutu olan sütun grafikte toplam erkek ve kadın nüfusu, toplama toplamı için adsız sütunu olan iki ayrı sütün olarak görüntülenir.

Resimde görüntülenen örnekte, toplam alan değeri Female ve Male toplamını içerir.

Bir boyutun tüm alt alan değerleri dahil olduğunda boş değer alanı da dahil olur. Toplanmış alan değerleriyle ilişkili toplamlar veride mevcuttur ve veri üzerindeki toplamlar hesaplanırken dahil oluyorsa çift sayıma neden olabilir.

Kullanılan görselleştirmelere bağlı olarak toplanmış alan değerlerini hariç bırakabilirsiniz. Örneğin:

  • Veri yöneticisi'nde Null değerleri ayarla veri profil çıkarma kartını kullanarak boş değeri null olarak ayarlayın ve Özellikler'in Boyut bölümünde Null değerleri dahil et'i temizleyerek null değeri boyuttan hariç tutun.
  • Hangi boyut değerlerinin dahil edileceğini sınırlamak için bir ifade kullanın ve ardından Özellikler'in Boyut bölümünde Null değerleri dahil et'i temizleyin. Örneğin, Cinsiyet boyutundan, toplanmış alan değerini hariç tutmak için =if(match(Sex,'Female','Male'),Sex) ifadesini kullanabilirsiniz.
  • Boş değerin toplanmış sayılarını bir hesaplamadan hariç tutmak için Analiz Ayarlama ifadeleri kullanın.
Not: Toplanmış verilerle birden çok alan içeren World population by country gibi veri kümeleriyle çalışırken, bu toplanmış alanlara sahip olan tabloların doğrudan ilişkilendirilmiş olmadığından emin olun. Doğrudan ilişkilendirilmiş olmaları durumunda, döngüsel referans oluşturabilirler.

Daha fazla bilgi için bkz. Döngüsel referansları anlama ve çözme.