Ana içeriğe geç

Verileri yüklemek için kodu çalıştırma

Kodu çalıştırmak ve uygulamada verileri yeniden yüklemek için Veri yükle° seçeneğine tıklayın. Uygulama, veriler yüklenmeden önce otomatik olarak kaydedilir.

Veri yükleme ilerleme durumu diyalog penceresi görüntülenir ve yükleme işlemini durdurabilirsiniz. Veri yükleme tamamlandığında, diyalog penceresi durum (Başarıyla tamamlandı veya Veri yükleme başarısız oldu) ve yapay anahtarlar gibi olası hataların ve uyarıların özeti ile güncellenir. Özet, diyalog penceresi kapatıldıktan sonra görüntüleyebilmeniz için Çıkış'ta görüntülenir.

Not: Veri yükleme ilerleme durumu diyalog penceresinin başarılı bir yürütme işleminden sonra her zaman otomatik olarak kapanmasını isterseniz, Başarıyla tamamlandığında kapat'ı seçin.