Ana içeriğe geç
Duyuruyu kapat

Hub

Qlik Sense Enterprise uygulamasını başlatmanız için yöneticinizi bir web adresi sağlar. Qlik Sense uygulamasını başlattığınızda, hub'a gelirsiniz. Hub, kullanım haklarınızın olduğu tüm uygulamaları bulabileceğiniz yerdir. Hub, yöneticiniz tarafından devre dışı bırakıldıysa Qlik Sense başlatıldığında uygulamaya genel bakış sayfasını görüntülersiniz.

Qlik Sense Enterprise hub'ı

Kendi uygulamalarınızı ve klasörler halinde düzenlenerek uygulamasında yayınlanan uygulamaları Çalışma'nın altında bulabilirsiniz.

Hub’dan kendi uygulamalarınızı, yayınlama erişiminiz olan bir klasörde yayınlayabilirsiniz. Yayınlanan uygulamalarınızı hub'dan klasörler arasında da taşıyabilirsiniz. Uygulamalar Qlik Management Console üzerinden de yayınlanabilir.

İş görünümü açık şekilde Qlik Sense Enterprise hub'ı.

Qlik Sense Enterprise hub.

A: Araç Çubuğu

Araç çubuğu genel menüyü ve diğer kullanışlı komutları içerir.

Araç çubuğu seçenekleri
UI öğesi Açıklama
Menu Gezinti menüsünü açıp kapatın
Search Belirli bir uygulamayı kolayca bulmak için arama yapabilirsiniz.
More

Dev Hub, Yardım ve Hakkında seçenekleri olan genel menü.

Qlik Sense Desktop uygulamasını kullanmak için İstemci kimlik doğrulaması bağlantısına tıklayabilirsiniz.

Dev Hub hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Dev Hub (yalnızca İngilizce).

Qlik Sense Desktop uygulamasını başlatma hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. uygulamasını başlatmaQlik Sense Desktop.

B: Oturum açma bilgileri

Oturum açma bilgileri seçenekleri
UI öğesi Açıklama
User

Oturum açtığınızda oturum açma bilgilerini görüntülenir. Qlik Sense sisteminin nasıl kurulduğuna bağlı olarak Oturum aç düğmesine tıklayarak oturum açmanız gerekebilir.

Oturum açtığınızda User öğesine tıklayabilir ve ardından da açılan pencerede User öğesine tıklayarak aşağıdaki bilgilerle Profil diyalog penceresini açabilirsiniz: Kullanıcı Kimliği ve Kullanıcı dizini.

Oturumu kapat Oturumu kapatmak için User öğesine tıklayın ve ardından açılır menüde Log out seçeneğine tıklayın.

C: Çalışma alanı

Çalışma alanı seçenekleri
UI öğesi Açıklama
Yeni uygulama oluştur

Yeni bir uygulama oluşturun. Düğme, yalnızca uygulama oluşturma izniniz varsa kullanılabilir.

Uygulama oluşturma hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Uygulama oluşturma.

Sort ascending

Uygulamaları alfabetik olarak, oluşturulma tarihine ya da yayınlanma tarihine göre, azalan veya artan şekilde sıralayabilirsiniz.

Grid View List View Tercih ettiğiniz genel bakış türüne bağlı olarak, kılavuz çizgi görünümü ve hub'ın liste görünümü arasında geçiş yapın.

D: Kişisel

Çalışma altındaki tüm uygulamalarınızı içeren Kişisel seçeneği.

Yayımlanan yayımlanan klasörlerindeki uygulamalarınıza götüren bağlantıları içerir.

QlikView belgeleri'nin altında QlikView uygulamasından paylaşılan dosyalar. Bir belgeyi açtığınızda belgenin URL'si yeni bir tarayıcı penceresinde açılır. Belgeler, Qlik Sense aramasıyla bulunamaz. Paylaşılan en son belgeleri görmek için tarayıcı pencerenizi yenilemeniz gerekebilir.

QlikView belgeleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz.: Qlik Sense uygulamasındaki QlikView belgeleri

Raporlar'ın altında Qlik NPrinting uygulamasından dağıtılan raporlar. Bir raporu açtığınızda rapor yeni bir tarayıcı penceresinde veya dosya biçimine göre gerekli olan yazılımda açılır. Raporlar, Qlik Sense aramasıyla bulunamaz. Dağıtılan en son dosyaları görmek için tarayıcı pencerenizi yenilemeniz gerekebilir.

Qlik NPrinting raporları hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Qlik Sense uygulamasında Qlik NPrinting raporları.

Qlik Sense Desktop içinde yayınlama desteklenmemektedir, başka bir deyişle, özel içeriğinizi yalnızca siz görürsünüz. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. uygulamasındaki hubQlik Sense Desktop.

E: Klasörler

Yayınlanan uygulamalar Klasörler halinde düzenlenir. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Yayınlama .

F: Ana alan

Ana alanda, seçiminize bağlı olarak tüm öğeler görüntülenir. Örneğin kendi uygulamalarınız (Çalışma altındaki) veya seçilen akışın tüm uygulamaları.

Bir uygulamanın üzerine gelin ve Info seçeneğine tıklayarak yayınlama bilgileri, açıklama, konum ve sahibi gibi uygulama ayrıntıları olan bir kartı açın.

Qlik Sense uygulaması hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Uygulamalar oluşturma.

İpucu:

Microsoft Internet Explorer kullanıyorsanız ve hub'daki simgeler düzgün görüntülenmezse, web tarayıcısı için ayarı değiştirebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için bkz. Sorun giderme - Qlik Sense içinde gezinti ve etkileşim.