Ana içeriğe geç

ZTestw_conf - kod ve grafik fonksiyonu

BU SAYFADA

ZTestw_conf - kod ve grafik fonksiyonu

ZTestw_conf(), bir değer dizisi için toplanmış z güven aralığı değerini döndürür.

Bu fonksiyon, giriş veri serilerinin ağırlıklı iki sütun biçiminde verildiği z testleri için geçerlidir.

Fonksiyon veri kod dosyasında kullanılırsa, değerler group by cümlesi tarafından tanımlandığı şekliyle bir dizi kayıt üzerinden tekrarlanır.

Fonksiyon bir grafik ifadesinde kullanılırsa, değerler grafik boyutları üzerinde yinelenir.

Syntax:  

ZTest_conf(weight, value[, sigma[, sig]])

Return data type: sayısal

Arguments:  

Bağımsız Değişken Açıklama
value Değerlendirilecek örnek değerler. Popülasyon ortalamasının 0 olduğu varsayılır. Testin başka bir ortalama etrafında gerçekleştirilmesini istiyorsanız, örnek değerlerden o ortalamayı çıkarın.
weight value içindeki her bir örnek değer, weight içindeki karşılık gelen ağırlık değerine göre bir veya daha fazla kez sayılabilir.
sigma Standart sapma biliniyorsa, sigma içinde belirtilebilir. sigma atlanırsa, gerçek örnek standart sapması kullanılır.
sig Anlamlı değerin iki kuyruklu düzeyi sig içinde belirtilebilir. Atlanırsa, sig 0,025 olarak ayarlanır ve bu da %95 oranında bir güven aralığıyla sonuçlanır.

Limitations:  

İfade değerindeki metin değerleri, NULL değerler ve eksik değerler fonksiyonun NULL sonucunu döndürmesiyle sonuçlanır.

Example:  

ZTestw_conf( Weight, Value-TestValue)