Ana içeriğe geç
Duyuruyu kapat

TTestw_df - kod ve grafik fonksiyonu

BU SAYFADA

TTestw_df - kod ve grafik fonksiyonu

TTestw_df(), iki bağımsız değer dizisi için toplanmış öğrenci t testi df değerini (serbestlik derecesi) döndürür.

Bu fonksiyon, giriş veri serilerinin ağırlıklı iki sütun biçiminde verildiği iki bağımsız örnek öğrenci t testleri içindir.

Fonksiyon veri kod dosyasında kullanılırsa, değerler group by cümlesi tarafından tanımlandığı şekliyle bir dizi kayıt üzerinden tekrarlanır.

Fonksiyon bir grafik ifadesinde kullanılırsa, değerler grafik boyutları üzerinde yinelenir.

Syntax:  

TTestw_df (weight, grp, value [, eq_var])

Return data type: sayısal

Arguments:  

Bağımsız Değişken Açıklama
weight value içindeki her bir değer, weight içindeki karşılık gelen ağırlık değerine göre bir veya daha fazla kez sayılabilir.
grp İki örnek grubun her birinin adlarını içeren alan. Grup için bir alan adı kod dosyasında sağlanmazsa, alana otomatik olarak Type adı verilir.
value Değerlendirilecek örnek değerler. Örnek değerler, group içinde tam olarak iki değer ile belirtildiği şekilde mantıksal olarak gruplandırılmalıdır. Örnek değerler için bir alan adı kod dosyasında sağlanmazsa, alana otomatik olarak Value adı verilir.
eq_var eq_var değeri False (0) olarak belirtilirse, iki örneğin ayrı varyansları olduğu varsayılır. eq_var değeri True (1) olarak belirtilirse, örnekler arasında eşit varyanslar olduğu varsayılır.

Limitations:  

İfade değerindeki metin değerleri, NULL değerler ve eksik değerler fonksiyonun NULL sonucunu döndürmesiyle sonuçlanır.

Examples:  

TTestw_df( Weight, Group, Value )

TTestw_df( Weight, Group, Value, false )