Ana içeriğe geç

TTest1w_df - kod ve grafik fonksiyonu

BU SAYFADA

TTest1w_df - kod ve grafik fonksiyonu

TTest1w_df(), bir değer dizisi için toplanmış öğrenci t testi df değerini (serbestlik derecesi) döndürür.

Bu fonksiyon, giriş veri serilerinin ağırlıklı iki sütun biçiminde verildiği tek örnekli öğrenci t testleri için geçerlidir:

Fonksiyon veri kod dosyasında kullanılırsa, değerler group by cümlesi tarafından tanımlandığı şekliyle bir dizi kayıt üzerinden tekrarlanır.

Fonksiyon bir grafik ifadesinde kullanılırsa, değerler grafik boyutları üzerinde yinelenir.

Syntax:  

TTest1w_df (weight, value) 

Return data type: sayısal

Arguments:  

Bağımsız Değişken Açıklama
value Değerlendirilecek örnekler. Örnek değerler için bir alan adı kod dosyasında sağlanmazsa, alana otomatik olarak Value adı verilir.
weight value içindeki her bir değer, weight içindeki karşılık gelen ağırlık değerine göre bir veya daha fazla kez sayılabilir.

Limitations:  

İfade değerindeki metin değerleri, NULL değerler ve eksik değerler fonksiyonun NULL sonucunu döndürmesiyle sonuçlanır.

Example:  

TTest1w_df( Weight, Value )