Ana içeriğe geç

ARGB - kod ve grafik fonksiyonu

ARGB(), ifadelerde bir grafik nesnesinin renk özelliklerini ayarlamak veya değerlendirmek için kullanılır. Burada renk bir kırmızı bileşen r, bir yeşil bileşen g ve bir mavi bileşen b ile tanımlanır (alfa faktörü (opaklık) alpha kullanımıyla).

Syntax:  

ARGB(alpha, r, g, b)

Return data type: ikili

Arguments:  

Bağımsız Değişken Açıklama
alpha 0-255 aralığında şeffaflık değeri. 0 tam şeffaflığa karşılık gelirken, 255 tam opaklığa karşılık gelir.
r, g, b Kırmızı, yeşil ve mavi bileşen değerleri. Bir renk bileşeninin 0 olması hiç katkı olmamasına ve 255 olması da tam katkıya karşılık gelir.
Not: Tüm bağımsız değişkenler 0 ila 255 aralığında tamsayılara çözülen ifadeler olmalıdır.

Sayısal bileşen yorumlanıyorsa ve onaltılık gösterimde biçimlendiriliyorsa, renk bileşenlerinin değerlerini görmek daha kolay olur.Örneğin, açık yeşilin numarası 4 278 255 360'tır ve bu değer onaltılık gösterimde FF00FF00 olur.İlk iki konum olan ‘FF’ (255), alpha faktörünü belirtir.Sonraki iki konum olan ‘00’, kırmızı miktarını; sonraki iki konum olan ‘FF’, yeşil miktarını ve son iki konum olan ‘00’, mavi miktarını gösterir.

Görselleştirmelerde renk fonksiyonlarının nasıl kullanılacağına ilişkin örnekler ve ifadeye göre rengi destekleyen görselleştirmelerle ilgili ayrıntılar için lütfen Görselleştirmeyi renklendirme bölümüne bakın.

Görselleştirmeyi renklendirme