Haritalar

Haritalar, verilerinizi coğrafi olarak görüntülemenizi sağlar. Qlik Sense harita görselleştirmesi temel harita ve katmanlardan oluşur. Temel harita, boyutlarınız ve hesaplamalarınız olan veri görselleştirmesi katmanlarının arka planıdır. Birden çok temel harita Qlik Sense ile kullanılabilir. Katmanlar, boyutlarınızı ve hesaplamalarınızı tek noktalar veya bölge olarak yansıtır; böylece verilerinizi coğrafi olarak görmenizi sağlar. Örneğin, toplam satışları şehre göre görüntülemek istediğinizde bir harita üzerinde şehirlerin nokta katmanını ekleyebilir ve noktaların renk ve boyutlarının bu şehirlerdeki mağazaların toplam satışlarına göre belirlenmesini sağlayabilirsiniz.

Haritalar verileri pek çok şekilde sunabilir. Aynı haritada farklı türde bilgileri görüntülemek için haritanıza birden çok katman ekleyebilirsiniz. İki konumun adları aynıysa konumları ve verilerini doğru bir şekilde görüntülemek için konumlar için özel bir kapsam ayarlayabilirsiniz. Seçim için bir coğrafi bölgeler hiyerarşisi oluşturmak üzere detaya inme boyutlarını kullanabilirsiniz. Bir haritanın yatay kaydırmasını, haritada ilgilenilen bölge gibi belirli bir görünümüne ve kapsamına sınırlandırarak kullanıcıların yatay kaydırma veya uzaklaştırma ile buradan çıkmasını engelleyebilirsiniz. Haritanıza, özel temel haritalar ekleyebilir ve WGS-84 olmayan koordinatlar kullanabilirsiniz.

Katmanlar

Katmanlar; haritanızın üstünde gösterilen, görselleştirilmiş boyut ve hesaplama verilerini içerir. Katmanları birbirlerinin üzerine bindirebilirsiniz. Farklı katmanların hangi yakınlaştırma düzeyinde görüneceğini denetleyebilir veya katmanların detaya inme boyutundaki diğer değerlerin seçilmesine bağlı olarak görünmesini sağlayabilirsiniz. Bu, haritanızda ilgilenilen bölgelerde seçim yaparken ve bölgeleri yakınlaştırıp uzaklaştırırken farklı ayrıntı düzeyleri oluşturmanızı sağlar. Katmanlar nokta, bölge, çizgi, yoğunluk, grafik veya arka plan katmanları olabilir.

Nokta katmanı

Nokta katmanı, harita üzerindeki ayrı konumlarla örtüşür ve bunları şekillerle gösterir. Varsayılan olarak nokta katmanları, dairesel kabarcıkları kullanır ancak çeşitli diğer şekilleri de kullanabilirsiniz. Katmanınızdaki noktaların boyutu sabit olabilir veya farklı noktaların boyutlarını ayarlamak için bir hesaplama veya ifade belirleyebilirsiniz. Bu değer farklılıklarını hesaplamaya göre renklendirme ile vurgulayabilirsiniz.

Nüfusa göre renklendirilmiş ve boyutlandırılmış şekilde Atlantik Kanada'daki şehirleri görüntüleyen nokta katmanını içeren harita.
Map with point layer.

Alan katmanı

Bölge katmanı, haritanızdaki ülkeler, eyaletler gibi bölgeleri sunar. Poligon geometrisinin bir alana yüklenmesi ile herhangi bir özel alanı sunabilmektedir.

Alan katmanı ile her bir boyut değeri sunulan bir alana karşılık gelir. Alan katmanınız ile renkleri kullanarak alanlar için farklı hesaplama değerleri sunabilirsiniz. Özellikler panelindeki Görünüm > Renkler ve gösterge altında, Renkler'i Hesaplamaya göreve İfadeye göre seçeneklerinin kullanılabildiği Özel'e getirin.

Nüfusa göre renklendirilmiş şekilde Avustralya eyaletlerini ve bölgeleri görüntüleyen bölge katmanını içeren harita.
Map with area layer.

Çizgi katmanı

Çizgi katmanı, haritanızdaki noktalar arasındaki çizgileri görüntülemenizi sağlar. Örneğin, şehirler arasındaki uçak uçuşlarını göstermek için bir çizgi katmanı kullanabilirsiniz. Çizgi katmanı ile, katmandaki başlangıç ve bitiş noktalarını tanımlamak için nokta verileri içeren iki alan kullanabilirsiniz. Alternatif olarak GeoJSON LineString veya MultiLineString biçiminde çizgi geometrisi içeren bir alan kullanabilirsiniz. Çizgi katmanındaki çizgilerin genişliğini ve eğriliğini özelleştirebilir ve çizgilerinize yön okları ekleyebilirsiniz.

Avrupa'daki havaalanları arasındaki kalkış uçuşlarını görüntüleyen çizgi katmanını içeren harita.

Map with line layer.

Yoğunluk katmanı

Yoğunluk katmanı, bir renk gradyanı kullanarak bir alandaki noktaların yoğunluğunu görselleştirmenize olanak sağlar. Her nokta, en yüksek etkinin merkezde olduğu ve dış çevreye doğru azaldığı dairesel bir alanı etkiler. Noktaların etki yarıçapını belirtebilir, rengini değiştirebilir ve görselleştirmenize uygun şekilde ölçeklendirebilirsiniz. Yoğunluk katmanları; etkinlik, nüfus yoğunlukları vb. etkin noktalarını göstermek için kullanılabilir.

Dünya genelindeki volkanik patlama sayısını görüntüleyen yoğunluk katmanını içeren harita.

Map with density layer.

Grafik katmanı

Grafik katmanı, haritanızdaki konumlar üzerinde küçük pasta grafikler veya sütun grafikler görüntülemenize olanak sağlar. Pasta veya sütun grafikler oluşturmak üzere ikinci bir boyutu ve konumları belirlemek için tek bir boyutu kullanır. Grafikleri etiketleyebilir ve boyutlarını kontrol etmek için bir ifade kullanabilirsiniz. Bilgi kabarcığı, seçilen grafiğin içerikleriyle ilgili kullanışlı bilgileri görüntüler.

Avrupa Birliği ülkelerindeki fonların kaynağını pasta grafik olarak görüntüleyen grafik katmanını içeren harita. Her bir pasta grafiğin boyutu, fonların ortalama katkı oranını gösterir.

Map with density layer.

Arka plan katmanı

Arka plan katmanları harita görselleştirmeniz için özel bir temel haritayı görüntülemenizi sağlar. Bir arka plan katmanı örneğin, WIFI etkin noktası konumlarının üzerine bindirildiği bir nokta katmanına sahip havaalanı haritası olabilir. Özel temel harita biçimi, şeffaflığı destekliyorsa bunu başka bir haritanın üstüne bindirebilirsiniz. Qlik Sense, arka plan katmanları olarak şu özel harita biçimlerini destekler:

 • Kayar veya parçalı harita hizmetleri (TMS)
 • Web Harita Hizmeti (WMS)
 • Resim URL'si (Resim)

Harita hizmetleri kendi sunucusunda bulunmalıdır. Diğer katmanlardan farklı olarak arka plan katmanı hiçbir boyut veya hesaplama kullanmaz ve yalnızca bir harici temel haritası görüntüler.

WMS ürününüz, veri barındırmayan alanlar içeriyorsa veri barındırmayan alanları şeffaf olacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Böylece WMS arka plan katmanının, başka bir temel harita veya arka plan katmanı üzerine bindirilmesi sağlanır. Arka plan katmanına hangi WMS katmanlarının dahil edileceğini de seçebilirsiniz.

Bir resmi arka plan katmanı olarak ekleyebilirsiniz. Bu, özel temel harita olarak kullanılabilir. Bir kat planının resmini ekleyebilir ve onu özel temel harita olarak kullanabilirsiniz. Resim arka plan katmanı, başka bir arka plan katmanının üzerine konabilir. Örneğin, ayrıntılı bir yerel haritanın resmini, başka bir haritanın üzerine arka plan katmanı olarak ekleyebilirsiniz. Arka plan katmanları aşağıdaki resim türlerini destekler:

 • .png
 • .jpg
 • .jpeg
 • .gif
TMS OpenStreetMap haritasını görüntüleyen arka plan katmanı içeren harita.
Map with background layer.

Konum verileri

Haritalar, bir katmandaki konumları belirlemeye yönelik çeşitli yolları destekler. Konumlar, geometriler ya da ülkeler, bölgeler, şehirler, posta kodları vb. konum adları olabilir. Geometriler veri hazırlama hizmeti tarafından yükleme zamanında veya KML gibi coğrafi kaynaklardan yüklenebilir. Nokta katmanları ayrıca ayrı alanlarda enlemler ve boylamları destekler. Bölge katmanları için bölgeler, KML dosyaları gibi bir coğrafi veri kaynağından geometriler kullanılarak tanımlanabilir. Daha fazla bilgi için bkz. Kendi harita verilerinizi yükleme.Çizgi katmanları, nokta katmanları ile aynı nokta verilerini destekler. Çizgi katmanları ayrıca GeoJSON LineString veya MultiLineString biçimlerindeki çizgi geometrileri içeren dizeleri destekler.

Katman konumları, ad ve kod içeren alanlar kullanılarak tanımlanabilir. Qlik Sense aşağıdaki konum türlerini tanımlayabilir: 

 • Kıta adları
 • Ülke adları
 • ISO alfa 2 ülke kodları
 • ISO alfa 3 ülke kodları
 • Eyalet veya il adları gibi birinci sıra idari bölge adları
 • İkinci sıra idari bölge adları
 • Üçüncü sıra idari bölge adları
 • Dördüncü sıra idari bölge adları
 • Posta kodları
 • Şehir, köy veya diğer nüfusa sahip yer adları
 • IATA havaalanı kodları
 • ICAO havaalanı kodları
Not:

Konumların kullanılabilirliği ülkeye göre değişiklik gösterebilir. Adlandırılan konum kullanılabilir değilse konum için koordinat veya alan verilerini kullanın.

Qlik Sense eşlemeleri içinde sınırları işaretleme ve ülkeleri adlandırma ile ilgili en iyi uygulamaları ve yöntemleri kabul eden tanınmış alan liderlerinden elde edilen harita ve konum verilerini kullanır. Qlik Sense kullanıcıların kendi ayrı arka plan haritalarını entegre etmesini sağlama esnekliği sunar. Standart haritalar uymazsa Qlik Sense, müşteri tarafından sağlanan arka plan haritalarını, sınırları ve bölgeleri yükleme seçeneği sunar.

WGS-84 olmayan koordinatları kullanan bir arka plan katmanında bir özel harita kullanıyorsanız haritanın kullandığı koordinat sisteminde (derece veya metre) tanımlanan konumları içeren bir alanı kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. WGS-84 dışı koordinat sistemlerini kullanma.

Harita katmanına bir alanı boyut olarak eklerken konum verilerini içeren bir alan veya konumlarınızı tanımlama bilgilerini içeren bir alanı kullanabilirsiniz. Örneğin, özel alan geometrilerini içeren bir alan ve özel alanların adlarını içeren bir alanınız varsa ad alanını boyut olarak ayarlayabilir ve sonra alan geometrisi alanını harita özelliklerinde yer alan Konum'daki konum alanı olarak ayarlayabilirsiniz.

Ne zaman kullanılır?

Ofislerin, mağazaların ve işle ilgili diğer tesislerin coğrafi dağılımını göstermek için bir harita kullanabilirsiniz. Konumlar, satış değerleri ve diğer hesaplamaları görselleştirebilir ve değer farklarını kabarcık boyutu veya renkle görüntüleyebilirsiniz.

Avantajlar

Harita, konuma veya alana ilişkin anahtar değerlerinin coğrafi dağılımını etkili bir şekilde sunan çok yönlü bir görselleştirmedir.

Dezavantajlar

Çok sayıda değerle, iyi bir genel bakış elde etmek zor olabilir. Değerler birbirlerinin üzerine gelebilir ve yakınlaştırmadan görülemeyebilir.

Harita oluşturma

Düzenlediğiniz sayfaya harita ekleyebilirsiniz.

İpucu: Aynı boyut verilerini kullanan farklı nokta verilerine veya alan verilerine göre birkaç harita görselleştirmesi oluşturabilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Varlıklar panelinden boş bir haritayı sayfaya sürükleyin.

 2. Harita ayarları bölümünden Temel harita'yı seçin.

 3. Özellikler panelindeki Katmanlar bölümünden haritanıza katmanlar ekleyin.

  Katmanlar, aynı türde katmanların üstüne yerleştirilir. Katmanları listede yukarı ve aşağıya sürükleyerek katmanların sıralamasını ayarlayabilirsiniz. Listenizin en üstündeki katman, haritanızdaki diğer katmanların da en üstüne yerleştirilir.

Harita oluşturulduktan sonra haritanın görünümünü ve haritaya ve katmanlarına ilişkin diğer ayarları özellikler panelinden ayarlayabilirsiniz. Ayarlar hakkında daha fazla bilgi için bkz. Harita özellikleri.

Not: Eklenen katmanla ilgili bir sorun olursa haritanızın sol üst köşesinde simgesi görüntülenir. Hata iletisini görmek için simgeye tıklayın.

Nokta katmanı ekleme

Aşağıdakileri yapın:

 1. Şunlardan birini yapın:

  • Bir alanı haritaya sürükleyip bırakın, Yeni katman olarak ekle'yi seçin ve Nokta katmanı olarak ekle'yi seçin.
  • Özellikler panelindeki Katmanlar bölümünden Katman ekle'ye tıklayın ve Nokta katmanı'nı seçin. Boyutlar bölümünde Ekle'ye tıklayın ve boyut olarak kullanılacak nokta verilerini içeren bir alan seçin.
 2. Nokta konumlarına ilişkin sorunlar varsa özellikler panelindeki Konumlar bölümünde konum ayarlarını belirleyin.

Katman eklendikten sonra özellikler panelinde katman için ayarları belirleyebilirsiniz. Ayarlar hakkında daha fazla bilgi için bkz. Harita özellikleri.

Bölge katmanı ekleme

Aşağıdakileri yapın:

 1. Şunlardan birini yapın:

  • Bir alanı haritaya sürükleyip bırakın, Yeni katman olarak ekle'yi seçin ve Alan katmanı olarak ekle'yi seçin.
  • Özellikler panelindeki Katmanlar bölümünden Katman ekle'ye tıklayın ve Alan katmanı'nı seçin. Boyutlar bölümünde Ekle'ye tıklayın ve boyut olarak kullanılacak alan verilerini içeren bir alan seçin.
 2. Nokta konumlarına ilişkin sorunlar varsa özellikler panelindeki Konumlar bölümünde konum ayarlarını belirleyin.

Katman eklendikten sonra özellikler panelinde katman için ayarları belirleyebilirsiniz. Ayarlar hakkında daha fazla bilgi için bkz. Harita özellikleri.

Çizgi katmanı ekleme

Çizgi katmanları, çizgilerin nerede başlayıp bittiğini belirlemek için iki alanın kullanıldığı başlangıç ve bitiş noktalarını ya da çizgi geometrilerini GeoJSONLineString veya MultiLineString biçiminde kullanarak çizgileri görüntüler.

Başlangıç ve bitiş noktası çizgi katmanını kullanıyorsanız çizgi katmanınız için seçtiğiniz boyutun Konum ayarlarınızda başlangıç ve bitiş noktaları olarak seçilen alanları göstermesi germektedir. Örneğin, gönderilerinizin gönderildiği yerleri görselleştirmek istiyorsanız Gönderiler'i boyut olarak ayarlayabilir ve sonra Konum içinde Dağıtım Merkezi Konumu ve Teslimatın Yapılacağı Yer'i başlangıç noktası ve bitiş noktası olarak kullanabilirsiniz.

Alternatif olarak çizgi katmanına iki boyut ekleyip bunları başlangıç ve bitiş noktaları olarak kullanabilirsiniz. Bu, ilk boyutlardaki tüm konumlar ile ikinci boyuttaki ilk boyutla ilişkilendirmesi olan tüm konumlar arasındaki çizgileri görüntülemek istiyorsanız kullanışlıdır.

Başlangıç ve bitiş noktaları içeren bir çizgi katmanı ekleme

Aşağıdakileri yapın:

 1. Şunlardan birini yapın:

  • Başlangıç noktası verilerini içeren bir alanı haritaya sürükleyip bırakın, Yeni katman olarak ekle'yi seçin ve Çizgi katmanı olarak ekle'yi seçin.
  • Özellikler panelindeki Katmanlar bölümünden Katman ekle'ye tıklayın ve Çizgi katmanı'nı seçin. Boyutlar bölümünde Ekle'ye tıklayın ve boyut olarak kullanılacak bir alanı seçin.
 2. Boyutunuz başlangıç noktası verileri içeriyorsa bitiş noktası verileri içeren bir alan ekleyin. Şunlardan birini yapın: 

  • Bitiş noktası verileri içeren bir alanı haritanın üzerine sürükleyip bırakın, <katman adı> içinde kullan'ı seçin ve <alan adı> alanını ikinci boyut olarak ekle'yi seçin.
  • Veriler içinde Ekle'ye tıklayın ve bitiş noktası verileri içeren bir alan seçin.
 3. Boyutunuz başlangıç veya bitiş noktası verileri içermiyorsa Konum içinde, başlangıç noktası ve bitiş noktası verilerini içeren alanları konum alanları olarak ekleyin.
 4. Nokta konumlarına ilişkin sorunlar varsa özellikler panelindeki Konum bölümünde konum ayarlarını belirleyin.

  Başlangıç noktası alanı ve bitiş noktası alanlarını kullanan çizgi katmanlarının her birinin Konum içinde ayrı konum ayarları vardır.

Katman eklendikten sonra özellikler panelinde katman için ayarları belirleyebilirsiniz. Ayarlar hakkında daha fazla bilgi için bkz. Harita özellikleri.

Çizgi geometrileri içeren bir çizgi katmanı ekleme

Aşağıdakileri yapın:

 1. Şunlardan birini yapın:

  • Çizgi geometrileri içeren bir alanı haritaya sürükleyip bırakın, Yeni katman olarak ekle'yi seçin ve Çizgi katmanı olarak ekle'yi seçin.
  • Özellikler panelindeki Katmanlar bölümünden Katman ekle'ye tıklayın ve Çizgi katmanı'nı seçin. Boyutlar bölümünde Ekle'ye tıklayın ve boyut olarak kullanılacak bir alanı seçin.
 2. Konum içinde Çizgi geometrisi'ni seçin ve Çizgi geometrisi alanı'nda bir alan seçin.

  Varsayılan olarak boyutunuz Çizgi geometrisi alanı olarak seçilir.

Katman eklendikten sonra özellikler panelinde katman için ayarları belirleyebilirsiniz. Ayarlar hakkında daha fazla bilgi için bkz. Harita özellikleri.

Yoğunluk katmanı ekleme

Aşağıdakileri yapın:

 1. Şunlardan birini yapın:

  • Nokta verilerini içeren bir alanı haritaya sürükleyip bırakın, Yeni katman olarak ekle'yi seçin ve Yoğunluk katmanı olarak ekle'yi seçin.
  • Özellikler panelindeki Katmanlar bölümünden Katman ekle'ye tıklayın ve Yoğunluk katmanı'nı seçin. Boyutlar bölümünde Ekle'ye tıklayın ve boyut olarak kullanılacak nokta verilerini içeren bir alan seçin.
 2. Nokta konumlarına ilişkin sorunlar varsa özellikler panelindeki Konumlar bölümünde konum ayarlarını belirleyin.

Katman eklendikten sonra özellikler panelinde katman için ayarları belirleyebilirsiniz. Ayarlar hakkında daha fazla bilgi için bkz. Harita özellikleri.

Grafik katmanı ekleme

Aşağıdakileri yapın:

 1. Şunlardan birini yapın:

  • Nokta verilerini içeren bir alanı haritaya sürükleyip bırakın, Yeni katman olarak ekle'yi seçin ve Grafik katmanı olarak ekle'yi seçin.
  • Özellikler panelindeki Katmanlar bölümünden Katman ekle'ye tıklayın ve Grafik katmanı'nı seçin.

 2. Boyutlar bölümünde Konumlar'ın altında Ekle'ye tıklayın ve haritanızda konum olarak kullanılacak nokta verilerini içeren bir alan seçin. Ekle'ye tıklayın ve grafiklerinizde boyut olarak kullanılacak verileri içeren bir alan seçin.
 3. Hesaplamalar bölümünde Ekle'ye tıklayın ve grafiklerinizde hesaplama olarak kullanılacak verileri içeren bir alan seçin.
 4. Nokta konumlarına ilişkin sorunlar varsa özellikler panelindeki Konum bölümünde konum ayarlarını belirleyin.

Katman eklendikten sonra özellikler panelinde katman için ayarları belirleyebilirsiniz. Ayarlar hakkında daha fazla bilgi için bkz. Harita özellikleri.

Arka plan katmanı ekleme

Arka plan katmanı yapılandırması, arka plan haritasının türüne bağlı olarak değişiklik gösterir.

TMS arka plan katmanı ekleme

Aşağıdakileri yapın:

 1. Özellikler panelindeki Katmanlar bölümünden Katman ekle'ye tıklayın.
 2. Arka plan katmanı'nı seçin.
 3. Biçim'den sonra TMS seçeneğini belirleyin.
 4. URL'den sonra, kayar veya parçalı harita sunucusu URL'sini girin.

  Örneğin: http://a.tile.opencyclemap.org/cycle/${z}/${x}/${y}.png.

 5. Öznitelik bölümüne haritanın öznitelik dizesini girin.

  Örneğin: © <a href='http://www.opencyclemap.org/' target='_blank'>OpenCycleMap</a>. Map data © <a href='http://www.openstreetmap.org/copyright' target='_blank'>OpenStreetMap</a> contributors.

Katman eklendikten sonra özellikler panelinde katman için ayarları belirleyebilirsiniz. Ayarlar hakkında daha fazla bilgi için bkz. Harita özellikleri.

WMS arka plan katmanı ekleme

Aşağıdakileri yapın:

 1. Özellikler panelindeki Katmanlar bölümünden Katman ekle'ye tıklayın.
 2. Arka plan katmanı'nı seçin.
 3. Biçim bölümünde WMS seçeneğini belirleyin.
 4. WMS kurulumu seçeneğine tıklayın.
 5. WMS sunucu URL'si bölümüne URL'yi girin.
 6. Sürüm bölümünde WMS sürümünü seçin.
 7. WMS Yükle seçeneğine tıklayın.

  İpucu:

  Yükleme başarısız olursa Qlik GeoAnalytics sunucusunu kullanarak yüklemeyi denemek için Sunucu (CORS) aracılığıyla seçeneğini belirleyin ve WMS Yükle seçeneğine tıklayın.

 8. CRS'den sonra, WMS haritası tarafından kullanılan koordinat referans sistemini girin.

 9. Verilerin olmadığı yerlerde şeffaf harita resmi oluşturmak için Şeffaf seçeneğini belirleyin.

  Not:

  Bu, her WMS tarafından desteklenmez.

 10. Resim biçimi bölümünde WMS resim biçimini seçin.
 11. Katmanlar bölümünde, WMS sunucunuzun desteklediği harita katmanlarını seçin.
 12. Kaydet düğmesine tıklayın.
 13. Öznitelik bölümüne haritanın öznitelik dizesini girin.

  Örneğin: © <a href='http://www.opencyclemap.org/' target='_blank'>OpenCycleMap</a>. Map data © <a href='http://www.openstreetmap.org/copyright' target='_blank'>OpenStreetMap</a> contributors.

Katman eklendikten sonra özellikler panelinde katman için ayarları belirleyebilirsiniz. Ayarlar hakkında daha fazla bilgi için bkz. Harita özellikleri.

Resim arka plan katmanı ekleme

Kat planları için olduğu gibi, resimler özel temel harita olarak kullanılabilir. Resim arka plan katmanı özel temel harita olarak kullanılırken, Temel harita'yı Harita ayarları'nda Yokolarak ayarlayın. Projeksiyon olarak Tanımlanmamış metreler veya Tanımlanmamış dereceler'i seçin. Diğer katmanlarınız için konum verileri bu arka plan katmanıyla aynı koordinat sistemini kullanmalıdır.

İpucu:

Daha küçük bir coğrafi bölge için özel temel harita olarak bir resim arka plan katmanı eklerken aynı zamanda, nokta katmanı gibi, veri içeren bir katman ekleyin. Bu, haritanın otomatik olarak resim arka plan katmanınızın konumuna yakınlaştırılmasına olanak sağlar.

İpucu:

Ölçek çubuğundaki en küçük birim 10 metredir. Bu hesaplama sizin resminiz için fazla büyükse, ölçek çubuğunu Sunum'da devre dışı bırakıp ardından arka plan katmanındaki resminizi istediğiniz ölçeğe orantısal olarak ayarlayabilirsiniz. Diğer katmanlarda kullanmak istediğiniz konum verilerinin de ölçeğini ayarlayın.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Özellikler panelindeki Katmanlar bölümünden Katman ekle'ye tıklayın.
 2. Arka plan katmanı'nı seçin.
 3. Biçim altında, Resim öğesini seçin.
 4. URL'den sonra, resmin  URL'sini girin.
 5. Resmin üst sol ve alt sağ köşeleri için koordinatları girerek resminizi konumlandırın.

  Koordinatlar, Projeksiyon'da seçilenle aynı türde olmalıdır.

  İpucu:

  Resim arka plan katmanınızdaki koordinatlardan emin değilseniz, Hata ayıklama bilgileri'ni etkinleştirin. Bu, haritanızın o anki merkezi için koordinatları görüntüler.

 6. Öznitelik bölümüne resmin öznitelik dizesini girin.

  Örneğin: © <a href='http://www.opencyclemap.org/' target='_blank'>OpenCycleMap</a>. Map data © <a href='http://www.openstreetmap.org/copyright' target='_blank'>OpenStreetMap</a> contributors.

Katman eklendikten sonra özellikler panelinde katman için ayarları belirleyebilirsiniz. Özel temel haritalar olarak kullanılan resim arka plan katmanı için odağı özel haritanıza yöneltmek üzere Yakınlaştırma seviyelerini sınırla ve Kaydırarak gezinme ayarlarını sınırla öğelerini değiştirmenizi öneririz. Ayarlar hakkında daha fazla bilgi için bkz. Harita özellikleri.

Harita katmanı için konum kapsamını ayarlama

Varsayılan olarak Qlik Sense, adlar kullanıldığında konum alanı için geniş kapsamda konumları arar. Olası birden çok eşleşmenin olduğu durumlarda Qlik Sense uygulamasının istenilen konumu göstermesini sağlamak için aranan konumların kapsamını sınırlandırmanız gerekebilir.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Özellikler panelindeki Katmanlar bölümünden Konum'a tıklayın.
 2. Konum kapsamı'nı Özel olarak ayarlayın.
 3. Konum türü bölümünde alanda bulunan veri türünü veya Konum alanı olarak seçilmiş ifadeyi seçin.
 4. İsteğe bağlı olarak Ülke bölümünde ülkeyi ve Konum alanı'nda yer alan konumları belirten bir alan, ifade veya metin girin.
 5. İsteğe bağlı olarak İdari bölge (Düzey 1) bölümünde birinci düzey idari bölge ve Konum alanı'nda yer alan konumları belirten bir alan, ifade veya metin girin.
 6. İsteğe bağlı olarak İdari bölge (Düzey 2) bölümünde ikinci düzey idari bölge ve Konum alanı'nda yer alan konumları belirten bir alan, ifade veya metin girin.

Detaya inme katmanları oluşturma

Geniş bir coğrafi bölgede birden fazla veri noktasına sahip olan bir harita oluştururken detaya inme boyutları kullanarak katmanlarınızı bir seçim hiyerarşisinde görüntüleyebilirsiniz. Bu sayede haritanızdaki farklı düzeylerde farklı katmanlar kullanabilir, bu sayede yalnızca en alakalı bilgilerin görüntülenmesini sağlayabilirsiniz.

Detaya inme katmanında seçim yaparken konumlar için kullanılan boyut, detaya inme boyutundaki sonraki boyut olarak değişir. Detaya inme, aynı detaya inme boyutunu kullanan katmanlar genelinde gerçekleşir. Aynı detaya inme boyutunu kullanan bir bölge ve nokta katmanınız varsa detaya inme boyutundan hangi katmanın hangi boyutla görüntüleneceğini belirleyebilirsiniz.

Detaya inme katmanları için kullanılan detaya inme boyutlarında alanlar, en yüksek coğrafi bölgeden en küçük coğrafi bölgeye giden sıralamada olmalıdır.

Detaya inme boyutları oluşturma hakkında bilgi için bkz. Detaya inme boyutu oluşturma.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Özellikler panelindeki Katmanlar bölümünden Katman ekle'ye tıklayın.
 2. Nokta katmanı, Bölge katmanı, Çizgi katmanı, Yoğunluk katmanı veya Grafik katmanı'nı seçin.
 3. Boyutlar'a tıklayın, Ekle'ye tıklayın ve detaya inme boyutunuzu seçin.
 4. Katmanınızda Seçenekler'e tıklayın.
 5. Katman görüntüsü'ne tıklayın.
 6. Görünür detaya inme düzeyleri bölümünde katmanda hangi boyutların görüntüleneceğini seçin.

Haritanızda yatay kaydırmayı sınırlandırma

Haritanızdaki görünümü, ilgilenilen bölge gibi belirlenmiş bir alanla sınırlandırmak için haritanızdaki yatay kaydırma ayarlarını sınırlandırabilirsiniz. Haritada yatay kaydırmayı sınırlandırdığınızda haritayı geçerli görünüme kilitlersiniz. Harita, geçerli görünümün dışına doğru uzaklaştırılamaz. Haritayı geçerli görünümün sınırlarının ötesine doğru yatay kaydıramazsınız. Yakınlaştırırsanız yatay kaydırma yapabilirsiniz ancak yatay kaydırma sınırını geçemezsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Özellikler panelinde Görünüm'e tıklayın.
 2. Sunum'da Yatay kaydırma gezintisini sınırlandırÖzel olarak ayarlayın.
 3. Haritanızı yatay kaydırmayı sınırlandırmak istediğiniz görünüme ayarlayın.
 4. Yatay kaydırma sınırını ayarla'ya tıklayın.

Yatay kaydırma gezintisini sınırlandır ile ayarlanan yatay kaydırma sınırını açıp kapatabilirsiniz. Yatay kaydırma sınırını temizle'ye tıklayarak kaydedilen yatay kaydırma sınırını temizleyebilirsiniz.

WGS-84 dışı koordinat sistemlerini kullanma

Projeksiyon içinde WGS-84 öğesinden farklı verileriniz ve bir arka plan haritanız varsa temel haritayı Yok olarak ayarlamanız, arka plan haritanızı arka plan katmanı olarak eklemeniz ve sonra projeksiyonunuzu temel haritanızda kullanılan uzunluk birimi temel alınarak tanımlanmamış dereceler veya metreler kullanılacak şekilde ayarlamanız gerekir.

WGS-84 dışı koordinatlar kullanırken bir alana yüklenmiş geometriler kullanmanız gerekir. Konum adları kullanılamaz.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Özellikler panelinde Harita ayarları'na tıklayın.
 2. Temel harita'da, Boş (tanımlanmamış dereceler) veya Boş (tanımlanmamış metreler) seçeneğini belirleyin.
 3. Arka plan katmanı'nı seçin.

 4. URL bölümüne kayıcı harita sunucusu URL'sini girin.

  Örneğin, http://a.tile.opencyclemap.org/cycle/${z}/${x}/${y}.png.

 5. Öznitelik bölümüne haritanın öznitelik dizesini girin.

  Örneğin: © <a href='http://www.opencyclemap.org/' target='_blank'>OpenCycleMap</a>. Map data © <a href='http://www.openstreetmap.org/copyright' target='_blank'>OpenStreetMap</a> contributors.

 6. Katmanlar bölümünde Katman ekle'ye tıklayın.
 7. Katman türünüzü seçin.
 8. Boyutlar bölümünde Ekle'ye tıklayın ve haritanızın koordinat sistemindeki verileri içeren bir alan seçin.